top of page

การเติมเต็มความฝันให้ลูกค้า ของ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

Updated: Jun 7, 2019การเลือกซื้อหรือตัดสินใจที่จะเทเงินจำนวนมหาศาลไปกับอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะจาก

ผู้ซื้อหรือนักลงทุนในแต่ละครั้งย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เจ้าของเงินจะตัดสินใจไปกับอสังหาฯ เหล่านั้น

ในยุคสมัยที่ผ่านมานายหน้าหรือตัวแทนการ ซื้อ-ขายอสังหาฯจึงเป็นอีกหนึ่งเฟืองจักรและกลไกสำคัญที่สุดของกระบวนการและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอด


แม้ในยุคสมัยปัจจุบันที่มีช่องทางในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้นจากการเติบโต

ของการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดการ ซื้อ - ขาย อสังหาฯ ยิ่งเกิดความร้อน

แรงและแข่งขันกันสูงขึ้นอย่างดุเดือดกว่าทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการโฆษณาประกาศหาซื้อหรือต้องการขายได้ด้วยตัวเองจากเจ้าของอสังหาฯไม่ว่าจะผ่าน Social Network หรือ

ใช้เครื่องมือในรูปแบบใดก็ตาม เสมือนเป็นการลดบทบาท และส่งผลให้นายหน้าหรือตัวแทนอสังหาฯ

กลับต้องมีการปรับตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน


ถึงแม้ว่าตัวแทนหรือนายหน้าอสังหาฯส่วนใหญ่จะสามารถปรับตัวตามกระแสการตลาด

อสังหาฯที่ร้อนแรงหรือการโฆษณาที่ดุเดือดได้ไม่ยาก และยังใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นได้เต็มประสิทธิภาพ แต่กลับมีไม่น้อย ที่ละเลย หรือหลงไปกับกระแสของการแข่งขันที่ดุเดือดจนเกินไปจนลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งของการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาฯ คือ การเป็นผู้คัดสรรสิ่งดีๆ หรืออสังหาฯที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า ตลอดจนการเป็นผู้ช่วยคัดกรองสิ่งที่มีค่าให้ลูกค้าได้รับโอกาสที่ดี

ที่จะตามมาในอนาคตและลดความเสี่ยงที่ลูกค้าอาจจะต้องเผชิญ


เพราะในตลาดการ ซื้อ-ขาย อสังหาฯ ไม่ได้มีเพียงลูกค้าที่ต้องการจะลงทุนในอสังหาฯ

เพื่อหวังกำไรจากการซื้อขายหรือปล่อยเช่าเพียงอย่างเดียว ตลาดของผู้ซื้อ - ขาย อสังหาฯ ยังคงเป็น

การหาซึ่งที่พักอาศัยหรือที่อาศัยเป็นหลักไม่ว่าถาวรหรือเพียงระยะเวลาหนึ่งก็ตาม ก็ล้วนเป็นการหาพื้นที่ส่วนตัว หา Safe zone ให้กับครอบครัวและมากไปกว่านั้น คือการทำตามความฝันที่จะมีบ้าน หรือคอนโดสักที่ เพื่อไว้ใช้ต่อยอดในอนาคตหรือเป็นอีกหนึ่งความมั่นคงให้กับชีวิต

บทบาทการเป็นผู้ช่วยต่อเติมความฝันให้กับลูกค้า ผู้ที่คอยแนะนำหรือคัดกรองทางเลือก

ที่ดีและน่าสนใจมากที่สุด จึงเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าภาคภูมิใจของนายหน้า หรือตัวแทนขายอสังหาฯ เพราะถ้านายหน้าอสังหาฯ นึกถึงแต่กำไรส่วนแบ่งหรือเปอร์เซ็นที่จะได้มากที่สุดของตัวเองเพียงอย่างเดียว จนกลายเป็นสร้างภาระที่เกินตัวด้านราคาหรือค่างวดในการผ่อนชำระให้กับลูกค้าจากบทบาทของ

ผู้เติมเต็มความฝันให้ลูกค้า ย่อมกลายเป็นผู้สร้างภาระและความทุกข์ให้ลูกค้าไปในทันที ซ้ำร้ายยังอาจทำให้ลูกค้าพลาดโอกาสในการได้สิ่งดีๆ ที่เหมาะสมกับตัวเองไปอย่างน่าเสียดายอีกด้วย


แม้ในปัจจุบันจะมีลดน้อยลงบ้าง สำหรับตัวแทนการซื้อ - ขายอสังหาฯ ที่ยังคิดถึงจรรยาบรรณ ความถูกต้อง และสิ่งที่ลูกค้าควรจะได้รับมาก่อนผลกำไรและความสะดวกของตัวเอง แต่ก็เป็นที่แน่ชัดและพิสูจน์มาแล้วในทุกยุคสมัยว่า หากตัวแทนหรือนายหน้าอสังหาฯ ที่ให้ความสำคัญกับการใส่ใจใน

รายละเอียดของลูกค้า มาก่อนผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ ที่ตนเองจะได้รับ การรับรู้โจทย์ที่ลูกค้าต้องการอย่างชัดเจนและจริงใจ การเห็นถึงศักยภาพการผ่อนชำระหรือกำลังซื้อที่ลูกค้าสามารถจับต้อง หรือต่อ

ยอดได้ ตลอดจนแนะนำหรือคัดกรองสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าได้เลือก ช่วยหาตลาดหรือช่องทางการต่อยอดให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ ย่อมส่งผลดีโดยตรง สะท้อนกลับมาถึงตัวแทนเองอย่างแน่นอน การได้รับความไว้วางใจในการลงทุนครั้งต่อๆ ไป การแนะนำลูกค้ารายอื่นๆ (Refer) ให้กับตัวแทนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขีดความสามารถของตัวแทนเองที่มีมากขึ้นในการแข่งขัน ฐานลูกค้าที่ขยายวงกว้างขึ้นในหลากหลายกลุ่ม เป็นตัวสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่า หากตัวแทนทำยังคงไว้ซึ่งความจริงใจและจรรยาบรรณของการเป็นนายหน้า การประสบความสำเร็จในระดับสูง ก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้อยู่เสมอเช่นกัน
116 views0 comments

Comments


bottom of page