top of page

ชาวต่างชาติจะเช่าคอนโด ต้องเตรียมเอกสารอย่างไรบ้าง


หลังจากที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทำตลาดจนสามารถมีลูกค้าชาวต่างชาติต้องการเช่าคอนโด ได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปที่เป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือเอกสารสัญญา ระหว่างเจ้าของทรัพย์และผู้เช่า ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ที่จะต้องมีความรัดกุมอย่างมาก


ในที่นี้ SAT-Marketing ขอนำเสนอเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในสัญญาเช่าของลูกค้าชาวต่างชาติ ว่ามีเอกสารจำเป็นอะไร และมีขั้นตอนตามกฎหมายอย่างไรบ้าง


เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ คือ

1. Passport ถือเป็นเอกสารสำคัญที่สุด เสมือนใช้แทนบัตรประชาชน เพราะเป็นเอกสารที่ต้องใช้กับทุกธุรกรรม

ขอบคุณรูปภาพจาก Freepik


เอกสารเพิ่มเติม

(ในส่วนนี้ผู้เช่าจะขอสำเนาหรือไม่ขอไว้ก็ได้แล้วเเต่หลักฐานที่ใช้และระบุอยู่ในสัญญา


2. Visa

ถือเป็นเอกสารอีกหนึ่งอย่างที่เจ้าของทรัพย์ควรขอสำเนาเก็บไว้เพื่อตรวจสอบ แม้การเข้าประเทศแบบนักท่องเที่ยวจะไม่ต้องแจ้งตรวจสอบก็ได้ แต่เพื่อความรอบคอบ นายหน้าฯ หรือเจ้าของทรัพย์สามารถขอสำเนา Visa ไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพิ่มเติมได้


ขอบคุณรูปภาพจาก Freepik

3. Work permit หรือ ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Visa หรือ วีซ่าทำงาน


ขอบคุณรูปภาพจาก https://worker.co.th

4. Arrival card หรือใบขาเข้า

หลังจากที่ชาวต่างชาติทำสัญญาเข้าพักแล้ว เจ้าของห้องต้องแจ้งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ภายใน 24 ชม. หรือถ้าในพื้นที่ไม่มี ตม. ก็สามารถแจ้งที่ สน. ในพื้นที่ได้เช่นกัน รวมถึงต้องแจ้งกับนิติบุคคลของอาคารพร้อมเอกสารใบสำคัญถิ่นที่อยู่ด้วย


ขอบคุณรูปภาพจาก Facebook Fanpage : เที่ยวคนเดียวต้องสตรอง

หากเจ้าของทรัพย์ไม่ได้แจ้ง ตม. ชาวต่างชาติจะถูก ตม. ปรับ ซึ่งชาวต่างชาติจะสามารถนำสัญญาการเช่าคอนโดไปอ้างอิง ว่าได้มีการทำสัญญาเช่าที่พักเป็นหลักแหล่งแล้ว แต่เจ้าของห้องกลับไม่มาแจ้ง ตม.​ ตามหน้าที่เอง ซึ่งสามารถใช้เป็นข้ออ้างในการหักเงินค่าเช่า หรืองดจ่ายค่าเช่าเท่ากับที่ตนโดนปรับไป ดังนั้นนายหน้าอสังหาฯ ต้องกำชับเรื่องการแจ้ง ตม. นี้กับเจ้าของไว้ให้รัดกุมด้วย


สุดท้ายนี้ SAT-Marketing ขอเน้นย้ำให้นายหน้าอสังหาฯ ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยของทรัพย์ ด้วยการตรวจสอบถึงประวัติของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเช่าคอนโด ด้วยการนำข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้เป็นหลักฐานในการเช่า ตรวจสอบไปยัง ตม. บ้างเมื่อมีโอกาส เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและห้องพัก ตลอดจนเป็นการระงับเหตุที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้


และเช่นที่ SAT-Marketing เน้นย้ำมาโดยตลอดคือ นายหน้าอสังหาฯ ควรมีทีมงานที่ปรึกษาด้านการทำตลาดอสังหาฯ ไว้เพื่อช่วยงานที่ต้องลงลึกในรายละเอียดจำพวกร่างสัญญาและการติดต่อประสานงาน เพื่อให้นายหน้าฯ มีเวลาเต็มที่กับการทำงานที่มีมูลค่าได้อย่างเต็มที่ และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จที่มากขึ้นกว่าเดิม

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

1,589 views0 comments

Commentaires


bottom of page