top of page

ตอบข้อสงสัยนายหน้าฯ มือใหม่ “อ.ช.2” คืออะไร ต่างกับโฉนดที่ดินอย่างไรคงมีคำถามจากลูกค้าผู้ซื้อคอนโดมากมายที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ต้องเจอ และหนึ่งในคำถามยอดฮิตคือ “ทำไมซื้อคอนโดแล้วไม่ได้โฉนดที่ดิน” ซึ่งหนึ่งในหน้าที่ของนายหน้าอสังหาฯ ที่สำคัญ คือต้องอธิบายเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ให้กับลูกค้าได้ทราบถึงเอกสารสิทธิ์การถือครองคอนโดมิเนี่ยมดังกล่าว ว่าคืออะไร และมีรายละเอียดเหมือนหรือแตกต่างกับโฉนดที่ดินอย่างไรนั่นเอง


อ.ช.2 คือ เอกสารสิทธิ์การครอบครองอสังหาริมทรัพย์เหมือนกับโฉนดที่ดินเวลาที่ซื้อบ้านหรือที่ดิน อ.ช.2 จึงเป็นหลักฐานการแสดงความเป็นเจ้าของคอนโด ซึ่งจะบอกรายละเอียดที่สำคัญไว้ ดังนี้


  1. ตำแหน่งที่ตั้งของคอนโด - ว่าอาคารตั้งอยู่ที่ไหน และมีบริเวณพื้นที่เท่าไหร่

  2. ที่ตั้งของห้องชุด - จะระบุเลขห้อง ว่าห้องที่ซื้อคือห้องไหน ชั้นที่เท่าไหร่ อาคารอะไร และระบุ เลขที่ของอาคารชุดอยู่ในส่วนนี้ด้วย

  3. แผนผังห้อง - บอกขนาดและแผนผังของห้อง ว่ามีความกว้าง ยาว และความสูงเท่าไหร่

  4. อัตราส่วนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง - จะบอกให้ทราบถึงสิทธิ์ของเจ้าของห้อง ถึงสิทธิ์การเป็นจ้าของทรัพย์ส่วนกลาง


ขอบคุณรูปภาพจาก Home.co.th

และยังมีเนื้อหารายละเอียดในส่วนอื่น