top of page

ตอบข้อสงสัยนายหน้าฯ มือใหม่ “อ.ช.2” คืออะไร ต่างกับโฉนดที่ดินอย่างไรคงมีคำถามจากลูกค้าผู้ซื้อคอนโดมากมายที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ต้องเจอ และหนึ่งในคำถามยอดฮิตคือ “ทำไมซื้อคอนโดแล้วไม่ได้โฉนดที่ดิน” ซึ่งหนึ่งในหน้าที่ของนายหน้าอสังหาฯ ที่สำคัญ คือต้องอธิบายเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ให้กับลูกค้าได้ทราบถึงเอกสารสิทธิ์การถือครองคอนโดมิเนี่ยมดังกล่าว ว่าคืออะไร และมีรายละเอียดเหมือนหรือแตกต่างกับโฉนดที่ดินอย่างไรนั่นเอง


อ.ช.2 คือ เอกสารสิทธิ์การครอบครองอสังหาริมทรัพย์เหมือนกับโฉนดที่ดินเวลาที่ซื้อบ้านหรือที่ดิน อ.ช.2 จึงเป็นหลักฐานการแสดงความเป็นเจ้าของคอนโด ซึ่งจะบอกรายละเอียดที่สำคัญไว้ ดังนี้


  1. ตำแหน่งที่ตั้งของคอนโด - ว่าอาคารตั้งอยู่ที่ไหน และมีบริเวณพื้นที่เท่าไหร่

  2. ที่ตั้งของห้องชุด - จะระบุเลขห้อง ว่าห้องที่ซื้อคือห้องไหน ชั้นที่เท่าไหร่ อาคารอะไร และระบุ เลขที่ของอาคารชุดอยู่ในส่วนนี้ด้วย

  3. แผนผังห้อง - บอกขนาดและแผนผังของห้อง ว่ามีความกว้าง ยาว และความสูงเท่าไหร่

  4. อัตราส่วนในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง - จะบอกให้ทราบถึงสิทธิ์ของเจ้าของห้อง ถึงสิทธิ์การเป็นจ้าของทรัพย์ส่วนกลาง


ขอบคุณรูปภาพจาก Home.co.th

และยังมีเนื้อหารายละเอียดในส่วนอื่นๆ อีกที่ระบุไว้ใน อ.ช.2 คือ ลายเซ็นของพนักงานเจ้าหน้าที่, ตราประทับประจำตำแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่, สารบัญ สำหรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่ง อ.ช.2 นี้สามารถใช้ประกอบการกู้ธนาคาร ใช้เป็นหลักทรัพย์ต่างๆ ได้ไม่ต่างกับโฉนดที่ดิน

ส่วนหนังสือ อ.ช.1 และ อ.ช.3 คืออะไร และจำเป็นต้องมีหรือไม่นั้น


  • อ.ช.1 หรือ เอกสารแสดงการจดทะเบียนอาคารชุด - มีไว้เพื่อแสดงว่าเอกสาร การขอจดทะเบียนอาคารชุดถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการอนุญาตให้สร้างได้จริง


  • อ.ช.3 คือ เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด - จะแสดงถึงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน จำนวนเงินค่าใช้จ่ายและหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง และรายละเอียดต่างๆ


สิ่งที่ SAT-Marketing อยากเน้นย้ำคือ นายหน้าอสังหาฯ ต้องบอกให้ลูกค้าทราบได้อย่างสบายใจและชัดเจนว่า อ.ช.2 คือเอกสารสิทธิ์การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เหมือนกันกับโฉนดที่ดิน มีสิทธิการครอบครองในอสังหาฯ ที่ลูกค้าซื้อไม่ต่างกัน พร้อมบอกถึงข้อดีของคอนโดที่ลูกค้าซื้อได้อย่างครบถ้วนทั้งแง่ของการพักอาศัยและการลงทุน ย่อมถือเป็นการทำหน้าที่ของนายหน้าที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

11,976 views0 comments

Comments


bottom of page