top of page

ทำความรู้จัก “สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย”นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มือใหม่หลายๆ ท่าน อาจจะยังไม่รู้ว่า การทำงานเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั้น มีสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นองค์กรกลาง ที่ให้การรับรองความน่าเชื่อถือของนายหน้าที่เป็นสมาชิกอยู่ด้วยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย หรือ Thai Real Estate Broker Association ( TREBA ) จึงเป็นเสมือนองค์กรกลางที่คอยเชื่อมประสานส่วนต่างๆ ของสังคมและแวดวงนายหน้าอสังหาฯ ให้เข้าถึงและรับรู้เรื่องราวระหว่างกันสมาคมจะคอยแจ้งข่าวสารที่สำคัญ ที่นายหน้าจำเป็นต้องรู้ ตลอดจนทิศทางหรือกระแสสังคมและเศรษฐกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนให้ความร่วมมือและคำปรึกษากับหน่วยงานของรัฐให้การประกอบวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ เป็นไปตามครรลองอย่างเคร่งครัดการเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงไม่เพียงได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการอบรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับนายหน้า และอัพเดทเรื่องราวต่างๆ ในแวดวงตลาดอสังหาฯ เท่านั้น แต่สิ่งที่ได้และเป็นประโยชน์กับตัวนายหน้าเองคือ การได้รับการรับรองสถานะจากองค์กรที่เป็นทางการ สร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้รับบริการแต่หากนายหน้าอสังหาฯ ยุคใหม่ ได้รับการรับรองและอบรมจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย มาแล้ว แต่ยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากการเเข่งขันในตลาดอสังหาฯ ยุคปัจจุบันที่ร้อนแรงและดุเดือด คงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายดุจมีอาวุธที่ดีแต่ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพการใช้ผู้ช่วยในการทำตลาดที่มีเทคนิคและประสบการณ์ด้วยทีมงานมืออาชีพ คงเป็นอีกหนึ่งแรงเสริมที่ดี ที่สามารถทำให้นายหน้าที่ได้รับการอบรมและการรับรองจากสมาคมมาแล้ว สามารถทำตลาดในแวดวงอสังหาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่หนทางของความสำเร็จได้อย่างแน่นอน


โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

73 views0 comments

Comments


bottom of page