top of page

ทำเลคอนโดและอสังหาฯ แหล่งใหม่ ที่นายหน้าฯ วิสัยทัศน์สูง ควรไปจับจอง


คอนโดและอสังหาฯ ในทำเล Prime Location ย่อมเป็นที่ต้องการของนายหน้าอสังหาฯ ทุกคน ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่สะดวกสบายทั้งการเดินทาง คมนาคมขนส่ง ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่หลากหลาย อยู่ใกล้ Landmark สำคัญๆ ทำให้ทำตลาดกับคอนโดหรืออสังหาเหล่านี้ได้ไม่ยากนัก


แต่หากนายหน้าอสังหาฯ ไม่มีทรัพย์ในระดับ Prime Location ก็ไม่ได้แปลว่าต้องล้มเหลว หรือประสบความสำเร็จได้ช้าเสมอไป เพราะปัจจุบัน การเล็งเห็นโอกาสในทรัพย์ที่มีค่า แม้ไม่ได้อยู่ใน ทำเลทอง ก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก หากนายหน้ามีวิสัยทัศน์ และจับจองทรัพย์ที่มีค่าเหล่านั้นได้ก่อนใคร


SAT-Marketing ขอรวบรวมทำเลที่น่าสนใจ ในการทำตลาดอสังหาฯ แม้ไม่ได้อยู่ใจกลางเมือง ณ พ.ศ. นี้ ให้นายหน้าที่เห็นโอกาสก่อนใครได้รีบไปจับจองกันในเบื้องต้น คือคอนโดในหัวเมืองใหญ่ต่างจังหวัด


เช่น บุรีรัมย์ เชียงใหม่ ภูเก็ต พื้นที่พัทยา ชลบุรี เขาใหญ่ หัวหิน ปราณบุรี พื้นที่เหล่านี้ ล้วนน่าสนใจ จากเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการพัฒนาที่พักอาศัยทั้งสิ้น การเติบโตที่กำลังพัฒนาทัดเทียมให้เหมือนกับกรุงเทพให้ได้มากที่สุดในทุกๆ ด้าน ทำให้อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

โดยเฉพาะคอนโด ได้รับความนิยมจากนักลงทุน และนั่นคือโอกาสทองที่นายหน้าอสังหาฯ ควรรีบจับจองโอกาสหาทรัพย์ไว้เพื่อทำตลาด