top of page

ทำไมนักลงทุน ควรมีที่ปรึกษาการตลาดอสังหาฯ ไว้ใกล้ตัว

Updated: Aug 28, 2019ที่ปรึกษาการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นนวัตกรรมทางการตลาดที่เกิดมาเพื่อรองรับการทำงาน การทำตลาดอสังหาริมทรัพย์ในยุคปัจจุบัน ที่มีความยาก ซับซ้อน และแข่งขันสูง แม้ส่วนใหญ่จะคุ้นชินภาพของทีมงานที่ปรึกษาด้านการทำตลาดอสังหาฯ ที่ทำงานร่วมกับนายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ แต่แท้จริงแล้ว ทีมงานที่ปรึกษาการทำตลาดอสังหาฯ สามารถทำงานร่วมกับทุกส่วนของธุรกิจอสังหาฯ ได้เป็นอย่างดี


โดยเฉพาะนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจค่อนข้างละเอียดและมีความถูกต้องสูง จริงๆ แล้วว่าถือเป็นอีกกลุ่มที่ควรมีทีมงานที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ไว้ใกล้ๆ ตัว เพราะทุกๆ การตัดสินใจของนักลงทุน ย่อมไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจากความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย ย่อมตามมาด้วยความสูญเสียทั้งมูลค่าและเวลา


ที่ปรึกษาด้านการทำตลาดอสังหาฯ จึงสามารถรองรับการทำงานทุกๆ ความต้องการของนักลงทุนได้อย่างชัดเจนด้วยเหตุผลคือ


เป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดอสังหาฯ

ทีมงานที่ปรึกษาการตลาดอสังหาฯ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายด้าน เช่นนักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดอสังหาฯ นักการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตลาดออนไลน์ ช่วยกันทำหน้าที่รองรับการทำงานและการลงทุนของนักลงทุนได้


มีประสบการณ์

ที่ปรึกษาการตลาดอสังหาฯ จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานในตลาดอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งมีภาพความสำเร็จในตลาดอสังหามายาวนาน จึงทำให้คำแนะนำต่างๆ ที่มอบให้แก่นักลงทุน มีความน่าเชื่อถือและเกิดความผิดพลาดน้อยหรือแทบจะไม่เกิดข้อผิดพลาดเลย


มีข