top of page

ที่ปรึกษาการตลาดอสังหาฯ ทำงานให้กับใครได้บ้าง?


ในธุรกิจอสังหาฯ ปัจจุบัน มีความซับซ้อนด้วยกลไกทางธุรกิจที่มากกว่าผู้ซื้อ ผู้ขาย และนายหน้าฯ เพราะในตลาดอสังหาฯ ได้เกิดนวัตกรรมด้านต่างๆ ขึ้นอย่างมากมาย


ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์” ฟังดูแล้วเป็นนวัตกรรมใหม่ในตลาดอสังหาฯ ที่เกิดมาเพื่อเป็นเครื่องมือรองรับการทำงานของนายหน้าฯ และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จให้มากขึ้น


แต่แท้จริงแล้วการทำงานของที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาฯ สามารถทำงานตอบโจทย์ให้กับหลากหลายธุรกิจ ในรูปแบบของที่ปรึกษา (Consult) แบบครบวงจร อาทิโครงการ อสังหาฯ ขนาดใหญ่

ทั้งขายบ้าน ที่ดิน และคอนโด

ล้วนให้ที่ปรึกษาเข้าช่วยทำตลาดได้ทั้งสิ้น เพราะที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญในลักษณะเด่นของอสังหาฯ แต่ละประเภท รู้จักเป้าหมาย และมีฐานลูกค้าที่เป็นนักลงทุน ที่พร้อมจะเลือกซื้ออสังหาฯ สำหรับลงทุน ทั้งนี้ ทีมงานที่ปรึกษายังสามารถตอบสนองด้านการโฆษณาทั้งทางสื่อออนไลน์และสื่อทุกๆ ประเภทให้กับโครงการได้อีกด้วย


นายหน้าฯ และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

ถือเป็นกลุ่มคนทำงานที่ใกล้ชิด และร่วมงานกับทีมงานที่ปรึกษามากที่สุด เพราะนายหน้าฯ และตัวแทนในยุคปัจจุบัน ควรมีทีมงานที่ปรึกษาไว้ข้างกายอย่างขาดไม่ได้ คอยเป็นเสมือนเลขา ทีมงานหลังบ้านและช่วยการทำตลาด เช่น การทำตลาดออนไลน์ สื่อสารกับลูกค้า สร้างเนื้อหา การโฆษณา แก้ปัญหาด้านเอกสาร สัญญา และข้อกฎหมาย เหล่านี้ ย่อมทำให้การทำงานของนายหน้าได้เปรียบ พร้อมเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จมากขึ้น


นักลงทุนในธุรกิจอสังหาฯ

แน่นอนว่านักลงทุนที่จะเลือกลงทุนในอสังหาฯ ไม่ว่าจะ บ้าน