top of page

ที่ปรึกษาการตลาดอสังหาฯ ทำงานให้กับใครได้บ้าง?


ในธุรกิจอสังหาฯ ปัจจุบัน มีความซับซ้อนด้วยกลไกทางธุรกิจที่มากกว่าผู้ซื้อ ผู้ขาย และนายหน้าฯ เพราะในตลาดอสังหาฯ ได้เกิดนวัตกรรมด้านต่างๆ ขึ้นอย่างมากมาย


ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์” ฟังดูแล้วเป็นนวัตกรรมใหม่ในตลาดอสังหาฯ ที่เกิดมาเพื่อเป็นเครื่องมือรองรับการทำงานของนายหน้าฯ และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จให้มากขึ้น


แต่แท้จริงแล้วการทำงานของที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาฯ สามารถทำงานตอบโจทย์ให้กับหลากหลายธุรกิจ ในรูปแบบของที่ปรึกษา (Consult) แบบครบวงจร อาทิโครงการ อสังหาฯ ขนาดใหญ่

ทั้งขายบ้าน ที่ดิน และคอนโด

ล้วนให้ที่ปรึกษาเข้าช่วยทำตลาดได้ทั้งสิ้น เพราะที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญในลักษณะเด่นของอสังหาฯ แต่ละประเภท รู้จักเป้าหมาย และมีฐานลูกค้าที่เป็นนักลงทุน ที่พร้อมจะเลือกซื้ออสังหาฯ สำหรับลงทุน ทั้งนี้ ทีมงานที่ปรึกษายังสามารถตอบสนองด้านการโฆษณาทั้งทางสื่อออนไลน์และสื่อทุกๆ ประเภทให้กับโครงการได้อีกด้วย


นายหน้าฯ และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

ถือเป็นกลุ่มคนทำงานที่ใกล้ชิด และร่วมงานกับทีมงานที่ปรึกษามากที่สุด เพราะนายหน้าฯ และตัวแทนในยุคปัจจุบัน ควรมีทีมงานที่ปรึกษาไว้ข้างกายอย่างขาดไม่ได้ คอยเป็นเสมือนเลขา ทีมงานหลังบ้านและช่วยการทำตลาด เช่น การทำตลาดออนไลน์ สื่อสารกับลูกค้า สร้างเนื้อหา การโฆษณา แก้ปัญหาด้านเอกสาร สัญญา และข้อกฎหมาย เหล่านี้ ย่อมทำให้การทำงานของนายหน้าได้เปรียบ พร้อมเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จมากขึ้น


นักลงทุนในธุรกิจอสังหาฯ

แน่นอนว่านักลงทุนที่จะเลือกลงทุนในอสังหาฯ ไม่ว่าจะ บ้าน ที่ดิน หรือคอนโด ย่อมไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยงสูงๆ ดังนั้นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดคือการมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญและทราบถึง ตลาดอสังหาฯ ว่าการลงทุนจะไม่สูญเปล่า และต้องเกิดผลตอบเเทนที่น่าพอใจ

แต่การลงทุนในธุรกิจอสังหาฯ ล้วนต้องเผชิญความเสี่ยงมากมายจากปัจจัยภายนอก การมีทีมงาน ที่ปรึกษาจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนเช่นกัน เพราะที่ปรึกษาทางการตลาดอสังหาฯ จะมี ผู้เชี่ยวชาญที่ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจ และตลาดอสังหาฯ คอยช่วยนักลงทุนวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากสภาพวะทางการเมือง เศรษฐกิจโลก และตลาดอสังหาฯ ในประเทศ เพื่อเลือกสรรการลงทุนที่คุ้มค่าและลดความเสี่ยงมากที่สุดให้กับนักลงทุนได้


บริษัทพัฒนาอสังหา

ทั้งบริษัทที่รับฝาก-ขายบ้าน คอนโดและที่ดิน, ตกแต่งบ้านพร้อมขายและทำตลาด เหล่านี้สามารถมีทีมที่ปรึกษาด้านการทำตลาดอสังหาฯ เพื่อช่วยตอบโจทย์งานแต่ละประเภทได้เช่นกัน เนื่องจากธุรกิจประเภทดังกล่าวอาจจะมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาฯ มากกว่า แต่ไม่สามารถทำตลาดได้อย่างเชี่ยวชาญและรวดเร็ว ดังนั้นหากมีทีมงานที่ปรึกษา ช่วยทำหน้าที่ด้านการตลาดให้ ก็จะสามารถบรรลุ เป้าหมายความสำเร็จได้ไม่ต่างกับธุรกิจอสังหาฯ อื่นๆดังนั้น ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ การทำงานในทุกมิติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาด สร้างการสื่อสารและโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ ให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบวงจร

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

51 views1 comment

1 Comment


Karas Kitchen
Karas Kitchen
Aug 14, 2021

Great readd thank you

Like
bottom of page