top of page

นายหน้ามือใหม่ เขียนสัญญาเช่าอย่างไร ให้รัดกุมหลังจากที่เคยนำเสนอเรื่องราวของตัวอย่างสัญญาเช่าที่ดี ต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างไปแล้ว โอกาสนี้ SAT-Marketing ของลงในรายละเอียดมากขึ้นด้วยการเจาะลึกถึงการเขียนสัญญาเช่าอย่างไรให้มีความรัดกุม เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ ให้กับลูกค้าและเจ้าของทรัพย์ ให้ไม่ได้รับความเสียหายตามมาในอนาคตได้


สัญญาเช่าที่ดีจะต้องมีความ “ชัดเจน” ไม่เขียนเผื่อๆ กลางๆ หรือสามารถบิดพริ้วในรายละเอียด หรือเพิ่มลดข้อสัญญาในภายหลังได้ ซึ่งในรายละเอียดของสัญญาต่างๆ ที่รัดกุมควรมี คือ


- ระบุราคาที่แน่นอน

ทุกๆราคา ทั้งค่าเช่า ค่ามัดจำ ค่าปรับต่างๆ ควรเขียนให้ชัดเจนตายตัว


- ระบุวันที่ วันเวลา ทุกจุดให้แน่นอน

โดยเฉพาะวันเวลาการชำระค่าห้อง วันเวลาของสัญญาเช่าที่จะหมดลง เป็นต้น


- ระบุเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ที่มีภายในห้องไว้อย่างละเอียด

เครื่องใช้ไฟฟ้า ของประดับตกแต่ง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้อำนวยความสะดวกทุกอย่างที่มีในห้อง ต้องเขียนระบุในสัญญา เพื่อป้องกันการสูญหายหรือความเสียหาย


- กำหนดมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

หากผู้เช่าทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินภายในห้อง สัญญาที่นายหน้าฯ เขียนขึ้น ควรกำหนดมูลค่าความเสียหายไว้อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น กระจกในห้องน้ำแตก ต้องชดใช้ในมูลค่าราคา 1,000 บาทหรือผู้เช่าเปลี่ยนให้กลับสู่สภาพเดิมได้ก่อนหมดสัญญาเช่าและส่งมอบห้องคืน เป็นต้น


- กำหนดค่าปรับในกรณีต่างๆ ไว้ชัดเจน

เช่น ชำระค่าห้องล่าช้า เกินวันที่ 3 หรือวันที่ 5 ต้องเสียค่าปรับเป็นรายวัน วันละ 300 หรือ 500 บาท หรือ หากหมดสัญญาเช่า แล้วส่งมอบห้องคืนล่าช้า ต้องเสียค่าปรับเป็นรายวัน วันละ 500 บาทเป็นต้น


- ชื่อของคู่สัญญา และบัญชีสำหรับการชำระเงิน

เลขบัญชีที่ใช้สำหรับจ่ายเงินค่าเช่า และชื่อบัญชี ที่ต้องระบุให้ถูกต้อง 100% ตลอดจนช่องทาง การชำระค่าห้องแต่ละเดือนเป็นสิ่งที่ต้องระบุให้ชัดเจนมากที่สุด


- การชำระค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า

ต้องระบุอย่างรัดกุมว่าจ่ายในรูปแบบใด เช่น ชำระตรงกับการไฟฟ้า หรือกับนิติของอาคาร


- ข้อห้ามต่างๆ

เช่น ห้ามทิ้งขยะในบริเวณใด และต้องทิ้งขยะในบริเวณใด หรือสามารถเลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ ตลอดจนการเพิ่มผู้เข้าพักที่จะมาเข้าพักด้วยไม่ว่าจะเป็นครั้งคราวหรือถาวร ต้องระบุไว้ว่าห้ามเกินกี่คน รวมถึง การปฏิบัตตามกฎระเบียบของอาคารส่วนรวมด้วย


- การยกเลิกสัญญา

ต้องระบุถึงสาเหตุของการยกเลิกสัญญาไว้ด้วย ว่าหากเกิดกรณีใดที่ร้ายแรง เจ้าของทรัพย์สามารถขอยกเลิกสัญญากับผู้เช่าได้ อาทิ เกิดการทำร้ายร่างกายหรือฆาตกรรมกันภายในห้อง ตรวจพบการใช้ ยาเสพติดหรือจำหน่ายยาเสพติด ตลอดจนอาวุธร้ายแรง รวมถึงการให้ที่พักกับบุคคลอันตราย เหล่านี้ เจ้าของห้องสามารถขอยกเลิกสัญญาได้ทันที เป็นต้น


รายละเอียดเกี่ยวกับสัญาเช่าต่างๆ นี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่นายหน้าอสังหาฯ ควรใส่ใจ แม้ในปัจจุบันทีมงานที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาฯ ที่คอยเป็นผู้ช่วยงานหลังบ้านและเป็นเสมือนเลขาให้กับ นายหน้าฯ ก็สามารถทำงานในรายละเอียดนี้ช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากนายหน้าฯ สามารถเข้าใจถึงรายละเอียดของสัญญาได้อย่างครบถ้วน ก็จะทำให้สัญญา

ที่มีขึ้นระหว่างลูกค้าและเจ้าของทรัพย์ เกิดผลดีกับทั้งสองฝ่าย เป็นกาช่วยรักษาสิทธิ์ รักษาผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

#แซทมาร์เก็ตติ้ง

#ทำการตลาดขายอสังหาริมทรัพย์

#เพจแชร์ข่าวสารอสังหาฯออนไลน์ที่คุณน่าจะรู้เร็วกว่านี้

1,794 views0 comments

Comments


bottom of page