top of page

นายหน้ารู้ไหม? ลูกค้าชาวต่างชาติ “ซื้อ” คอนโดได้หรือไม่


โดยทั่วไป ทั้งเจ้าของทรัพย์เเละนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จะคุ้มชินกับการทำตลาดด้วยการ “ปล่อยเช่า” คอนโดให้กับชาวต่างชาติเสียเป็นส่วนใหญ่ และเกิดความลาดเคลื่อนในข้อกฎหมายมากมาย ว่าแท้จริงแล้ว ชาวต่างชาติสามารถ “ซื้อ” / “ซื้อขาด” และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คอนโดหรืออสังหาฯ ในประเทศไทยได้หรือไม่


คำตอบตรงๆสั้นๆคือ ชาวต่างชาติสามารถซื้อคอนโดในประเทศไทยได้ แต่ความสับสนดังกล่าว เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดมากมาย อาทิ ในหลายๆ ประเทศ ชาวต่างชาติจะไม่สามารถครอบครองที่ดินหรืออสังหาฯ ได้เลย หากไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ หรือมีเพียงสิทธิ์ในการเช่าบ้าน เช่าที่อยู่ เช่าที่ดิน และอสังหาฯ ต่างๆ แต่รัฐยังคงถือสิทธิ์การครอบครองอยู่ ดังนั้น SAT-Marketing ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ ว่าสามารถถือครอง ซื้อบ้าน คอนโด ที่ดิน ในประเทศไทยได้ด้วยเงื่อนไขใดบ้างไว้ในเนื้อหานี้


เบื้องต้น

ชาวต่างชาติสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้ ด้วยเงื่อนไขคือ ต้องเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ด้วยงบประมาณไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ และสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อคอนโด มี 3 เงื่อนไขคือ

1. ต้องได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ ตามกฎหมายการตรวจคนเข้าเมือง

2. เป็นชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

3. นำเงินตราต่างประเทศมาในราชอาณาจักรไทย หรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาท ของถิ่นที่อยู่นอก

หรือจากบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ

หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ เงินที่จะซื้อคอนโด ต้องเป็นเงินที่โอนมาจากธนาคารต่างประเทศ โอนเข้ามายังธนาคารในไทย และต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองจากทางธนาคาร แม้ชาวต่างชาติมีเงินอยู่ในบัญชีที่ประเทศไทย ก็ยังต้องโอนเงินไปต่างประเทศก่อนแล้วค่อยโอนกลับมาที่ประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันการฟอกเงินนั่นเอง

หากเข้าทั้ง 3 เงื่อนไขนี้ ชาวต่างชาติ ก็จะสามารถซื้อคอนโดในประเทศไทยได้

ขั้นตอนต่อไป

ชาวต่างชาติหรือนายหน้าที่ทำตลาดในการซื้อคอนโดให้ชาวต่างชาตินั้น จะต้องตรวจสอบคอนโด ที่จะซื้อ ว่ามีชาวต่างชาติซื้อคอนโดนั้นไปแล้วเกิน 49% ของห้องทั้งหมดไปหรือยัง เพราะ พรบ. อาคารชุด ระบุว่า คอนโดแต่ละโครางการ จะมีชาวต่างชาติถือครองได้ไม่เกิน 49% ของทั้งหมดของโครงการ

ด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ทำให้ชาวต่างชาติ สามารถซื้อคอนโดในไทยได้ แต่ก็ยังมีอีกหลายขั้นตอน อาทิ เอกสารที่ต้องใช้ วิธีการกู้เงินกับธนาคาร เงื่อนไขทางการเงิน ต่างๆ ที่ต้องนำมาประกอบตามกฎหมาย นายหน้าอสังหาฯ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ด้วยหากต้องการทำตลาดกับกลุ่มลูกค้า ชาวต่างชาติ แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่หากนายหน้าอสังหาฯ มีทีมงานที่ปรึกษาด้านการตลาดที่ดี และสามารถบริหารจัดการเรื่องลูกค้าชาวต้างชาติให้ได้อย่างครบวงจร ปัญหาแทบทุกอย่างก็จะหายไป ดังนั้น ในปัจจุบัน การมีทีมงานที่ปรึกษาที่ดีของนายหน้าฯ จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นายหน้าขยายตลาดออกไปได้อย่างมาก

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

82 views0 comments

Comments


bottom of page