top of page

นายหน้าหาลูกค้าชาวต่างชาติมาเช่าคอนโดจากที่ไหนได้บ้าง


หลังจากนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นชาวต่างชาติมาแล้วก่อนหน้านี้ โอกาสนี้ SAT-Marketing ขอนำเสนอต่อเนื่อง ถึงประเด็น การทำงานของนายหน้าอสังหาฯ ว่าจะสามารถหาลูกค้าชาวต่างชาติจากแหล่งใด และจากสถานที่ไหนได้บ้าง แบบอัพเดทสุดๆ ในปี 2019 ดังนี้


1. Social Network

หากมีการนำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับการหาลูกค้าชาวต่างชาติหาเช่าคอนโดจากที่ไหนได้บ้าง ช่วงที่ผ่าน โลกโซเซียล มักจะถูกจัดอันดับให้อยู่รั้งท้าย ลำดับหลังๆ ที่จะให้น้ำหนักและความสำคัญ ทั้งที่ในปัจจุบัน Social Network ถือเป็นตลาดและแหล่งพบปะกันระหว่างลูกค้าและเจ้าของทรัพย์ที่มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line และสื่อออนไลน์ชนิตด่างๆ


แม้จะเกิดจากความเชื่อผิดๆ ตามกันมาว่า ชาวต่างชาติที่เข้ามาใประเทศไทย ไม่ว่าจะท่องเที่ยวหรือทำงาน จะไม่ใช้งาน Platform แบบที่คนไทยใช้ ซึ่งในยุคสมัยนี้ความเชื่อดังกล่าวไม่ถูกต้อง 100% อีกแล้ว เพราะชาวต่างชาติที่จะเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทยเองส่วนใหญ จะมีการศึกษาถึงการใช้ โซเชียลหรือโลกออนไลน์ว่าในเมืองไทยนิยมใช้ Platform ใด เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านต่างๆที่ตนต้องการได้แบบเดียวกับที่คนไทบใช้อยู่


ดังนั้นความเชื่อที่กล่าวกันต่อๆมาว่า ชาวญี่ปุ่นไม่เล่นเฟซบุ้กและจะใช้แต่อีเมลล์ หรือชาวตะวันตกใช้งาน Twitter มากกว่าช่อทางอื่น ความเชื่อเหล่านี้ ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดอีกแล้ว เพราะไม่ว่าชาวไทยหรือต่างชาติ ล้วนมี Account ของ Platform ต่างๆ อยู่แล้วทุกๆ Platform เพียงจะเลือกใช้อะไรให้เข้ากับสถานการณ์ สถานที่ และช่วงเวลาใดเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศเองก็ศึกษาและปรับเปลี่ยนการใช้โซเชียลให้สอดคล้องกับประเทศที่กำลังจะไปไม่ต่างกันนั่นเอง2. โฆษณาในห้างสรรพสินค้า หรือ Shopping mall ที่ชาวต่างชาตินิยมใช้บริการ

เนื่องจากชาวต่างชาติมักนิยมทำอาหารรับประทานเองที่บ้าน ห้างสรรพสินค้าและแหล่งช็อปปิ้งต่างๆ ที่ชาวต่างชาตินิยมไปซื้อหาอาหารและใช้บริการจึงเป็นอีกสถานที่ ที่เหมาะกับการเข้าไปทำโฆษณา และไม่จำกัดเพียงห้างสรรพสินค้าเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติชื่นชอบที่จะไปรวมตัวกัน (Party&Hankout) ที่มีอยู่ค่อนข้างหลากหลาย ก็เป็นสถานที่ๆ สามารถนำโครงการคอนโด/บ้าน ต่างๆ ที่นายหน้าต้องการทำตลาดไปทำการโฆษณาได้3. โรงเรียนนานาชาติ

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ศูนย์รวมชาวต่างชาติ ดังนั้น การนำโฆษณาอสังหาฯ ที่นายหน้าต้องการทำตลาดไปประกาศในจุดที่โรงเรียนนานาชาติเปิดโอกาสให้ เช่น บอร์ด วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ภายในโรงเรียน (Newsletter) จะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงลูกค้าชาวต่างชาติได้การไม่รอแต่โอกาส ด้วยการรอให้ชาวต่างชาติติดต่อเข้ามาหานายหน้าฯ เอง แล้วมุ่งเน้นแสวงหาลูกค้า จากการเข้าถึงสื่อช่องทางต่างๆ ย่อมเป็นสิ่งที่ทำให้นายหน้าอสังหาฯ มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น การเรียงลำดับและให้ความสำคัญ เข้าให้ถูกที่ถูกจังหวะในสมัยนี้ ย่อมทำให้นายหน้าฯ ประสบความสำเร็จได้สบายๆ แม้จะดูยากกว่าการหาลูกค้าในประเทศ แต่หากนายหน้าฯ มีทีมงาน ที่ปรึกษาด้านการทำตลาดกับลูกค้าชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ คอยช่วยแก้ปัญหา แนะนำกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ วิธีการเข้าถึงใหม่ๆ เช่นที่ SAT-Maarketing ทำหน้าที่คอยสนับสนุนนายหน้าอสังหาฯ อยู่ ย่อมเพิ่มโอกาสการประสบความสำเร็จ บนเส้นทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของนายหน้าอสังหาฯ เพิ่มขึ้น


เหล่านี้เป็นเพียงแหล่งที่มาเบื้องต้นที่นายหน้าฯ จะใช้เป็นช่องทางในการทำตลาดลูกค้าชาวต่างชาติได้ ซึ่ง SAT-Marketing จะนำเสนอเพิ่มเติมในโอกาสต่อๆไป

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

1,741 views0 comments
bottom of page