top of page

นายหน้าอสังหาฯ ต้องรู้ไหม? ใบปลอดหนี้คืออะไรเอกสารที่เรียกว่า “ใบปลอดหนี้” ถือเป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญที่สุดที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องรู้จัก โดยเฉพาะเมื่อต้องทำตลาดให้กับทรัพย์ที่เป็นบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม


“ใบปลอดหนี้” คือเอกสารแสดงการชำระเงินค่าส่วนกลาง ของคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ หากไม่มีเอกสารนี้ จะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์กรมที่ดิน เพื่อซื้อขายเปลี่ยนมืออสังหาริมทรัพย์ได้ ตามกฎหมาย พรบ.อาคารชุด2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 29กฎหมายดังกล่าวเกิดมาเพื่อเป็นการบังคับให้เจ้าของทรัพย์ทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรต้องชำระค่าส่วนกลางให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันเหตุที่เจ้าของเดิมค้างชำระค่าส่วนกลาง จนทำให้เมื่อซื้อขายสำเร็จ เจ้าของใหม่กลับต้องเป็นผู้รับภาระจ่ายค่าส่วนกลางที่ค้างมานานแทนในจำนวนมหาศาล ดังนั้นนายหน้าอสังหาฯ ต้องตรวจสอบถึงทรัพย์ที่จะทำตลาดด้วยว่า มีการค้างชำระค่าส่วนกลางของโครงการอยู่หรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในขั้นตอนถัดๆต่อไป


ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.dol.go.thซึ่งในมุมกลับกัน หากนายหน้าฯ ทำตลาดจนสามารถขายคอนโดนั้นได้แล้ว แต่นิติบุคคลของอาคารไม่ยอมออก “ใบปลอดหนี้” ให้ จนทำให้ไม่สามารถโอนห้องให้กับผู้ซื้อรายใหม่เเละเจ้าของทรัพย์เกิดความเสียและหายเสียประโยชน์ ก็จะมีความผิดตามกฎหมายเข่นกัน ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมอาคารชุด พ.ศ.2551 ที่กำหนดให้นิติบุคคลต้องออกใบปลอดหนี้ให้กับเจ้าของห้องที่ไม่มีหนี้ค้างชำระภายใน 15 วัน หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับ 5,000 บาทและปรับอีกเป็นรายวัน วันละ 500 บาทดังนั้นจะเห็นว่า “ใบปลอดหนี้” นี้ เป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญที่นายหน้าต้องให้ความใส่ใจและ ขาดไม่ได้เท่าเทียมกับเอกสารสำคัญอื่นๆ แม้รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ เหล่านี้ต้องใช้เวลาและทำให้นายหน้าฯ เสียโอกาสในการทำตลาดหรือทำงานที่มีมูลค่าสูงไปได้ แต่หากนายหน้าฯ มีทีมงานที่ปรึกษาทางการตลาดที่ดีคอยช่วยให้คำแนะนำและทำงานหลังบ้านเหล่านี้แทน ก็จะสามารถผ่านไปได้และช่วยให้นายหน้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้นั่นเอง

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

2,388 views0 comments

Comments


bottom of page