top of page

นายหน้าอสังหาฯ อาชีพสุดฮิต ของคนรุ่นใหม่

Updated: Jun 7, 2019


ด้วยค่าตอบแทนมหาศาลที่เปลี่ยนชีวิตได้ภายในข้ามคืน ทำให้การเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นงานที่เย้ายวนใจคนรุ่นใหม่จำนวนมาก แต่คนที่เข้ามาทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ก็มีจำนวนไม่น้อย

เสน่ห์ของอาชีพนายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาพิสูจน์ตัวเอง คงสรุปได้ว่า


ความอิสระในการทำงาน

และวางแผนการทำงานได้ด้วยตัวเอง เพราะโลกในยุคปัจจุบัน การทำงานอยู่ภายใต้กรอบที่เคร่งครัดจนไม่สามารถใช้ความสามารถได้ ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่สามารถปลดปล่อยความคิดร้างสรรค์และฝีมือการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ความอิสระแบบที่นายหน้ามี จึงตอบโจทย์การทำงานของคนรุ่นใหม่ได้นั่นเอง


ค่าตอบแทนที่น่าพอใจ

จากการลงมือทำงาน เป็นที่ทราบกันดี ไม่เฉพาะในแวดวงของนายหน้าและตัวแทนของอสังหาฯ เท่านั้น ค่าตอบแทนของการเป็นนายหน้า ถือเป็นค่าตอบแทนที่น่าพอใจมากในระดับที่เปลี่ยนชีวิตคนได้ภายในข้ามคืน ขึ้นอยู่เพียงว่านายหน้าหรือตัวแทนนั้นๆ จะแสดงฝีมือออกมาได้มากน้อยเพียงใด


ความท้าทายจากเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพราะยิ่งมีเป้าหมายที่ท้าทาย ทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจและมองเห็นถึงความคุ้มค่าของสิ่งที่จะได้รับ นอกจากค่าตอบแทนแล้ว ความน่าเชื่อถือจากลูกค้า ความภูมิใจเมื่องานสำเร็จ และความสุขที่เห็นลูกค้ามีความสุข ล้วนคุ้มค่าทั้งสิ้นกับความท้าทายที่นายหน้ารุ่นใหม่เลือกที่จะเผชิญ


ทำเสริมควบคู่กับงานอื่นได้

เพราะการเป็นนายหน้าอสังหาฯ ยุคใหม่ สามารถทำงานผ่านเครื่องมือต่างๆ ได้มากกว่ายุคที่ผ่านมา ไม่ว่าจะทาง Online หรือ Offline ทำให้สะดวกสบายมากขึ้นและใช้เวลาน้อยลง ต่อให้เกิดปัญหาบ้างในบางมุม ก็สามารถหาที่ปรึกษาทางการตลาด แนะนำเทคนิคและช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากเทียบเท่ากับนายหน้าที่ทำเต็มเวลาได้ไม่ต่างกันเพราะความต้องการอสังหาริมทรัพย์ไม่มีวัน