top of page

นายหน้าอสังหาฯ แนะนำอย่างไร ถ้าลูกค้าต้องขอ "สินเชื่อบ้าน"หากกล่าวกันอย่างตรงไปตรงมา การกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ “กู้บ้าน” จะผ่านหรือไม่ผ่าน การอนุมัติของธนาคาร ก็มีผลต่อการรับรายได้ ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการช่วยแนะนำข้อมูลดีๆ ให้ลูกค้ามีโอกาสกู้ผ่านได้มากขึ้น จึงกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของนายหน้า อสังหาฯ ด้วยเช่นกัน


ดังนั้น SAT-Marketing ขอแนะนำถึงวิธีการกู้สินเชื่อบ้าน ให้มีโอกาสผ่านได้สูง ด้วยหวังให้นายหน้าอสังหาฯ นำไปต่อยอดเเนะนำให้กับลูกค้า ดังนี้


1. แนะนำโปรโมชั่นของแต่ละธนาคาร

ในแต่ละช่วงเวลา ธนาคารจะมีโปรโมชั่นสินเชื่อบ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า ที่จะมีทางเลือกในการยื่นกู้กับธนาคารที่เหมาะสมกับตนเอง หากนายหน้าอสัหงาฯ สามารถแนะนำถึงหลักเกณฑ์ โปรโมชั่น เพื่อให้มีโอกาสกู้ผ่าน ได้อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าต้องแบกรับในระดับที่เหมาะสม หรือค่างวดการผ่อนชำระที่ไม่หนักเกินไป ย่อมทำให้ลูกค้ามีทางเลือกที่ดีและมีโอกาสกู้ผ่านได้สูงขึ้น


2. แนะนำเอกสารที่ต้องเตรียม

นายหน้าอสังหาฯ ส่วนใหญ่จะได้รับการ Training หรือผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารเบื้องต้นมาบ้างแล้ว แต่ลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้าน อาจจะได้รับคำแนะนำจากธนาคารเท่านั้น ทำให้บาครั้งลูกค้าเตรียมเอกสารคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน และขาดเทคนิคที่ดีในการช่วยให้สามารถกู้ผ่านได้ง่ายขึ้น นายหน้าฯ ควรแนะนำเทคนิคดีๆ อย่างการขอเอกสารการชำระหนี้ หรือใบปิดหนี้บัตรเครดิตต่างๆ เพื่อนำมาเพิ่มน้ำหนักในการกู้ หรือเอกสารเกี่ยวกับการรับรายได้ที่มากกว่าสเตทเม้นที่แสดงกับธนาคาร เช่น ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย จากรายได้อื่นๆ ที่ลูกค้าได้รับ


3. ปิดบัตร ชำระหนี้