top of page

นายหน้าอสังหาฯ แนะนำอย่างไร ถ้าลูกค้าต้องขอ "สินเชื่อบ้าน"หากกล่าวกันอย่างตรงไปตรงมา การกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ “กู้บ้าน” จะผ่านหรือไม่ผ่าน การอนุมัติของธนาคาร ก็มีผลต่อการรับรายได้ ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการช่วยแนะนำข้อมูลดีๆ ให้ลูกค้ามีโอกาสกู้ผ่านได้มากขึ้น จึงกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของนายหน้า อสังหาฯ ด้วยเช่นกัน


ดังนั้น SAT-Marketing ขอแนะนำถึงวิธีการกู้สินเชื่อบ้าน ให้มีโอกาสผ่านได้สูง ด้วยหวังให้นายหน้าอสังหาฯ นำไปต่อยอดเเนะนำให้กับลูกค้า ดังนี้


1. แนะนำโปรโมชั่นของแต่ละธนาคาร

ในแต่ละช่วงเวลา ธนาคารจะมีโปรโมชั่นสินเชื่อบ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า ที่จะมีทางเลือกในการยื่นกู้กับธนาคารที่เหมาะสมกับตนเอง หากนายหน้าอสัหงาฯ สามารถแนะนำถึงหลักเกณฑ์ โปรโมชั่น เพื่อให้มีโอกาสกู้ผ่าน ได้อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าต้องแบกรับในระดับที่เหมาะสม หรือค่างวดการผ่อนชำระที่ไม่หนักเกินไป ย่อมทำให้ลูกค้ามีทางเลือกที่ดีและมีโอกาสกู้ผ่านได้สูงขึ้น


2. แนะนำเอกสารที่ต้องเตรียม

นายหน้าอสังหาฯ ส่วนใหญ่จะได้รับการ Training หรือผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารเบื้องต้นมาบ้างแล้ว แต่ลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้าน อาจจะได้รับคำแนะนำจากธนาคารเท่านั้น ทำให้บาครั้งลูกค้าเตรียมเอกสารคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน และขาดเทคนิคที่ดีในการช่วยให้สามารถกู้ผ่านได้ง่ายขึ้น นายหน้าฯ ควรแนะนำเทคนิคดีๆ อย่างการขอเอกสารการชำระหนี้ หรือใบปิดหนี้บัตรเครดิตต่างๆ เพื่อนำมาเพิ่มน้ำหนักในการกู้ หรือเอกสารเกี่ยวกับการรับรายได้ที่มากกว่าสเตทเม้นที่แสดงกับธนาคาร เช่น ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย จากรายได้อื่นๆ ที่ลูกค้าได้รับ


3. ปิดบัตร ชำระหนี้

ทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด เหล่านี้ จะถูกธนาคารนำมาคำณวนและส่งผลกับการกู้ด้วย ดังนั้น หากนายหน้าฯ แนะนำให้ลูกค้าที่ต้องการยื่นกู้ซื้อบ้าน สามารถปิดยอดหนี้เงินกู้เหล่านั้น ลงได้บ้าง เพื่อบรรเทาภาระการผ่อนชำระในระบบเครดิตบูโรลง ก็จะมีโอกาสกู้ผ่านได้มากขึ้น


4. แนะนำเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ช่วยแนะนำเทคนิคดีๆให้กับลูกค้า

แม้จะต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว และประสบการณ์ที่ทำงานมานาน แต่หากถ้านายหน้ามีทีมงานที่ปรึกษาที่ดี ก็จะสามารถให้คำแนะนำกับนายหน้าฯ มือใหม่ ให้สามารถแนะนำและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


5. เงินนอนบัญชี

ในข้อนี้ หลายๆธนาคาร รวมถึงนายหน้าอสังหาฯ บางท่าน อาจเคยให้ข้อมูลกับลูกค้าว่า ไม่จำเป็นต้องมีเงินนอนบัญชีก็ได้ แต่แท้จริงแล้ว SAT-Marketing ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านการทำตลาดอสังหาริมทรัพย์ ขอแนะนำว่า “เงินนอนบัญชี” หรือ “เงินออม” มีความสำคัญอย่างมาก หากนายหน้าฯ สามารถแนะนำลูกค้า ให้มีการเดินบัญชีหรือมีเงินเก็บนอนบัญชีไว้บ้าง จะทำให้มีโอกาสกู้ผ่านได้ง่ายขึ้น


6. กู้ร่วม

ส่วนใหญ่แล้ว ลูกค้าที่มีการจดทะเบียนสมรส ทั้งนายหน้าฯ และธนาคารจะแนะนำให้มีการกู้ร่วม เพื่อโอกาสในการกู้ผ่านมากขึ้นการให้คำแนะนำลูกค้าเช่นนี้ นายหน้าฯ ในยุคที่ผ่านมาอาจจะมองว่า เป็นเรื่องส่วนตัวของลูกค้า ขึ้นอยู่กับประวัติและความสามารถทางการเงินของลูกค้าเอง ว่าจะยื่นกู้ผ่านหรือไม่ นายหน้าฯ มีหน้าหน้าที่เพียงคัดสรรทรัพย์ที่จะขาย และคิดแต่เรื่องจะขายให้ได้เพียงอย่างเดียว


แต่ SAT-Marketing ได้พยายามนำเสนอ ถึงการทำงานของนายหน้าอสังหาฯ ยุคใหม่ ที่ควรทำงานที่หลากหลาย ใส่ใจ และสนใจในคุณภาพของงาน การเป็นตัวแทนหรือสื่อกลางระหว่างลูกค้าและทรัพย์ที่ลูกค้าต้องการ เพราะทรัพย์ที่นายหน้าฯ ยุคก่อนมองว่าเป็นเพียงแหล่งที่มาของรายได้และค่าคอมมิชชั่น แท้จริงแล้วอาจจะเป็นความฝันสูงสุดของลูกค้าหลายๆ ท่าน เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของลูกค้า


การใส่ใจ ให้คำแนะนำเรื่องกู้สินเชื่อบ้าน ตลอดจนเรื่องราวอื่นๆ ที่นายหน้าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ ย่อมส่งผลดีต่อการทำหน้าที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ดี และต่อยอดความสำเร็จในอนาคต่อไปได้

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

161 views0 comments

Comments


bottom of page