top of page

นายหน้า กับ ตัวแทน อสังหาริมทรัพย์แตกต่างกันอย่างไร

Updated: May 27, 2019นายหน้า คือ เป็นคนกลางที่ช่วยชี้ช่องทางให้บุคคลฝ่ายหนึ่งได้เข้าทำสัญญากัน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายทำสัญญาซื้อขายกันจนเสร็จสิ้น กล่าวคือ นายหน้าคือผู้ทำสัญญากับอีกคนหนึ่ง โดยตกลงทำหน้าที่เป็นคนกลางชี้ช่องทางให้ได้ทำสัญญากับบุคคลภายนอก ดังนั้นแม้ฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา หรือเลิกสัญญากัน นายหน้าก็ยังคงได้รับค่าตอบแทนอยู่เสมอตามสัญญาที่ทำกับเจ้าของทรัพย์ ทั้งนี้ไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องทำสัญญากันเป็นหนังสือ สามารถทำด้วยวาจาก็ได้


ตัวแทน คือ ผู้ทำการแทนเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ทำธุระกรรมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายทุกประการอันอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของเจ้าของทรัพย์ ตัวแทนเป็นผู้ทำสัญญาในนามตนเอง มีสิทธิฟ้องหรือถูกฟ้องในนามของตัวแทนด้วยและข้อสังเกตที่แตกต่างจากนายหน้า คือ ปกติไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จ เว้นแต่จะมี

ข้อตกลงไว้ในสัญญาหรือทางการประพฤติต่อกันอีกทั้งในการทำสัญญาซื้อขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์กฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือ ดังนั้น สัญญาตัวแทนอสังหาริมทรัพย์จึงต้องทำเป็นหนังสือด้วย


เรียบเรียงความรู้ "นายหน้า กับ ตัวแทน อสังหาริมทรัพย์แตกต่างกันอย่างไร "


โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)


Line Official : @sat-marketing


#แซทมาร์เก็ตติ้ง

#ทำการตลาดขายอสังหาริมทรัพย์

#เพจแชร์ข่าวสารอสังหาฯออนไลน์ที่คุณน่าจะรู้เร็วกว่านี้119 views0 comments

コメント


bottom of page