top of page

บทความพิเศษ : Special of the monthMessengers ในธุรกิจอสังหาฯ คืออะไร?

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลายๆ ท่าน ทั้งนายหน้าฯ มือใหม่ นายหน้าฯ ที่มีประสบการณ์ จะได้ยินกลไกหนึ่งในแวดวงอสังหาฯ อยู่เสมอ คือคำว่า “Messengers” ยิ่งตลาดการซื้อ-ขายที่ดินในพื้นที่ ต่างจังหวัด ผู้ที่ทำหน้าที่ Massengers นี้ จะมีเยอะเป็นพิเศษ


คำถามง่ายๆ คือ Messengers คืออะไร คือใคร ทำหน้าที่อะไรในกลไกการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับรายได้จากอะไร อย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรกับกลไกการตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างไรบ้าง และทำไม SAT-Marketing ถึงให้ความสนใจและนำเสนอเป็น Special of the mouth


อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆ คือ “Messengers” เป็นคนที่รู้จักกับเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการขายที่ดิน บ้าน หรืออสังหาฯ ของตน และเป็นผู้แนะนำนายหน้าอสังหาฯ ให้รู้จักกับเจ้าของทัรพย์ และอีกประเภทหนึ่งคือ คนที่ถือโฉนดที่ดินที่จะขายมาส่งต่อให้กับนายหน้าอสังหาฯ เพื่อทำตลาดเปรียบเทียบการทำงานของนายหน้าอสังหาฯ & Messengerนายหน้าอสังหาฯ หรือ ตัวแทนอสังหาฯ

คือผู้ที่ลงมือทำตลาด ลงทุนลงแรง ใช้เวลาและความสามารถในการทำตลาดให้กับทรัพย์เช่น การติดต่อผู้ซื้อ ลงพื้นที่ดูแลและช่วย นำเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงทรัพย์ ทำการตลาดและโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ติดป้ายโฆษณา ลงประกาศในสื่อออนไลน์ ติดต่อ Developer และนักลงทุน เพื่อให้ทรัพย์นั้นขายหรือปล่อยเช่าได้


Messenger

คือผู้ที่รู้จักกับเจ้าของทรัพย์ และแนะนำให้เจ้าของทรัพย์รู้จักกับนายหน้า รวมถึงผู้ที่รู้จักกับเจ้าของทรัพย์ แล้วเจ้าของทรัพย์ไว้ใจ ให้เอกสารและสำเนาเอกสารของทรัพย์ที่ ต้องการขาย แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาส่งต่อให้กับนายหน้าฯ เพื่อให้นายหน้าทำหน้าที่ทาง การตลาด ซึ่งการนำเอกสารมาส่งต่อนั้นเอง จึงเป็นที่มาของคำว่า “Messenger” นั่นเองการรับรายได้ของ Messenger ต่างจากนายหน้าฯ อย่างไร


นายหน้าอสังหาฯ

จะได้รับค่าจ้างตามสัญญาที่ทำไว้เป้นลายลักษณ์อักษรกับเจ้าของทรัพย์ (ส่วนใหญ่อยู่ที่ 3%-5%)

Messenger

ส่วนใหญ่จะได้รับรายได้จากการแบ่งจากรายได้ของนายหน้าฯ ด้วยการแบ่งให้คนละครึ่ง (จาก 3% ที่เป็นค่าจ้างของนายหน้า) หรือ 1% ของค่าตอบแทนที่เจ้าของทรัพย์จ้างทำตลาด หรือแล้วแต่การตกลงและสมัครใจ ซึ่งรวมถึง Messenger อาจจะรับรายได้จากเจ้าของทรัพ์ที่ขายหรือปล่อยทรัพย์ได้ จ่ายให้ Messenger เองตามแต่การตกลงกันอีกด้วย


ดังนั้น รายได้ของ Messenger จะทำให้ค่าตอบแทนที่นายหน้าได้รับลดลง จากการต้องแบ่งค่าตอบแทนให้กับ Messenger จนทำให้เกิดการยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาของผู้ที่ทำหน้าที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ที่ลงทุนลงแรง ใช้เวลาและทักษะความสามารถอย่างมากในการลงมือทำตลาด ถึงความอึดอัดและไม่สบายใจ ที่ต้องแบ่งรายได้ของตนให้กับ Messengers ที่ทำหน้าที่เพียงแนะนำให้นายหน้ารู้จักกับเจ้าของทรัพย์ หรือทำหน้าเพียงนำเอกสารและข้อมูลเบื้องต้นของทรัพย์มาให้เท่านั้น แต่ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยในกระบวนการทำงานทั้งหมดวัฒนธรรมผิดๆ ที่กำลังจะเลือนหาย

อีกหนึ่งวัฒนธรรมผิดๆ ที่ Messenger ในแวดวงอสังหาฯ เชื่อและทำต่อๆ กันมา ซึ่งเห็นอย่าง

แพร่หลายชัดเจนมากในตลาดค้าที่ดินในพื้นที่ตามต่างจังหวัดคือ ทุกคนที่รู้เรื่องทรัพย์ที่จะขาย จะได้รับส่วนแบ่งและค่าตอบเเทนด้วย เช่น ในวงสนทนามีกี่คนที่รับรู้เรื่องของการขายที่ดินแปลงนั้น หรือเพียงได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นการนำมาเล่าให้ฟัง บังเอิญพูดคุยแล้วบังเอิญร่วมสนทนาอด้วย ทุกๆ คนก็จะได้รับ ส่วนแบ่งจากเปอร์เซ็นค่าตอบแทนไปด้วย ไม่ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้มีส่วนอะไรในการทำงาน ด้านการตลาดเลย เป็นเพียงผู้ที่บังเอิญมานั่งอยู่ในวงสทนานั้นเฉยๆ ก็ตาม ลักษณะดังกล่าวข้างต้น ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความอึดอัดใจให้กับนายหน้าอสังหาฯ มืออาชีพที่มุ่งมั่นทำงานด้านการตลาด เช่นกัน


ในอดีตที่ผ่านมา หรือในการทำตลาดอสังหาฯ ในพื้นที่ต่างจังหวัด Messengers อาจจะอ้างความชอบธรรมของตนในการขอรับรายได้จากนายหน้าฯ ว่า ตนเป็นผู้ที่ทำให้นายหน้าและเจ้าของทรัพย์ได้พบกัน หรือตนคือผู้ที่นำโฉนดและเอกสารข้อมูลของที่ดินที่จะขายมาส่งให้นายหน้าทำตลาด ถ้าไม่มีตนแนะนำให้ นายหน้าก็ไม่มีทรัพย์ทำตลาดเช่นกัน ถือเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้นายหน้าฯ หรือแม้เต่เจ้าของทรัพย์เองก็ต้องเกรงใจในเหตุผลดังกล่าวและยอมจ่ายค่าทำตลาดด้วยการแบ่งจากรายได้ของตนให้


จนในภาวะการทำตลาดอสังหาในปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนไป การเกิดขึ้นและเข้ามาของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ Internet facebook Line Website และโลกออนไลน์ต่างๆ เริ่มเข้ามาแทนที่ของ Messengers ได้เกือบทั้งหมด เพียงเจ้าของทรัพย์หรือนายหน้าผู้ทำตลาด เข้าไปใช้งาน Website ต่างๆ ที่เปิดช่องทางการติดต่อกันระหว่างผู้ที่ต้องการซื้อและต้องการขายสังหาฯ ด้วยการฝากข้อมูลของอสังหาฯ ไว้บน Website เช่น www.Smartbuyerhome.com หรือ Facebook Fanpage : “ทำการตลาด ขายบ้าน” นั้น ทำให้การซื้อ-ขาย อสังหาฯ ในปัจจุบันง่ายและสะดวกมากขึ้น ซึ่งนั่นอาจจะทำให้ Messenger ค่อยๆ หายออกไปจากกระบวนการและวงจรทั้งหมดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้


 

MESSENGERs กำลังจะหายไปจากวงจรของธุรกิจอสังหาฯ เพราะอะไร

หากจำแนกโดยละเอียด จะเห็นว่า Messenger กำลังจะหายออกไปจากวงจรของธุรกิจอสังหาฯ ได้ด้วยเหตุผล คือ


1. การเข้ามาแทนที่ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารของ Internet และโลกออนไลน์

ทำให้กรลงประกาศขายบ้าน ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทโดยเฉพาะคอนโดมิเนี่ยม ทำได้ง่ายขึ้น เจ้าของทรัพย์ เองก็สามารถทำได้ เพียงใช้ Facebook โลกออนไลน์ ต่างๆ ก็สามารถประกาศขายทรัพย์ที่ต้องการทำตลาดได้ด้วยตนเอง และสำคัญที่สุดคือ เจ้าของทรัพย์ไม่ต้องแบ่งรายได้จากการขายทรัพย์ที่ได้นั่นให้กับ Messenger แบบที่ผ่านมาในอดีตอีกแล้ว


2. การทำสัญญาแบบปิดระหว่างนายหน้าฯ กับเจ้าของทรัพย์

จากเครื่องมือทางออนไลน์ต่างๆ ก็ทำให้นายหน้าอสังหาฯ มืออาชีพสามารถเข้าถึงเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการทำตลาดได้ง่ายขึ้นเช่นกัน ดังนั้น เมื่อมีเจ้าของทรัพย์ท่านไหนที่ต้องการความสำเร็จที่แน่นอน ขายทรัพย์ได้รวดเร็วปลอดภัย ไม่ติดข้อกฎหมายใดๆ ก็มักจะทำสัญญาว่าจ้างนายหน้าแบบปิด ซึ่งในสัญญานั้นไม่ได้มีการกล่าวถึง Messengers แม้แต่น้อย ทุกฝ่ายจึงไม่ต้องจ่ายส่วนแบ่งอะไรแบบที่เคยจ่าย ทำให้ Messengers ถูกตัดออกจากสารบบไปแล้วในกระบวนการนี้


3. Developer หรือผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีระบการประกาศรับซื้อที่ด้วยตัวเอง


การประกาศรับซื้อที่ดิน ด้วยระบบการฝากข้อมูลต่างๆ พร้อมการประเมินราคาและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการขาย ถือเป็นนวัตกรรมทางการตลาดอสังหาฯ แบบใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ ที่ทำให้ตัดวงจรทางการตลาดอสังหาฯ หลายอย่าง และหนึ่งในนั้นคือ Messengers ที่โดนตัดออกจากธุรกิจอสังหาฯ ก่อนอีกเช่นกัน


4. Messengers ไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยหรือธุรกิจอสังหาฯ ในยุคปัจจุบัน


ถือเป็นปัจจัยสำคัญมากที่สุด มากกว่าทุกข้อเบื้องต้นที่เป็นปัจจัยในการทำให้บทบาทของ Messengers หายไปจากธุรกิจอสังหาฯ โดยเฉพาะ Messengers ที่มีประสบการณ์สูง ในพื้นที่ตามต่างจังหวัด ที่หากเทคโนโลยีและ internet เข้าถึงพื้นที่นั้นๆ เมื่อใด Messengers ก็จะค่อยๆ ทยอยหายไปจากวงจรธุรกิจอสังหาฯ ตามเหตุผลข้างต้นก่อนหน้านี้เข่นกัน

Messengers ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงกลายเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ถูกลดบทบาทและเลือนหายไปจากวงจรทั้งหมด แม้ในปัจจุบัน Messengers จะถูกมองว่าเป็น “ส่วนเกิน” ของวงจรทางธุรกิจอสังหาฯ ด้วยการไม่ได้ทำงานด้านการตลาดใดๆ เลย แต่กลับขอมีส่วนแบ่งในรายได้จากการทำตลาดของนายหน้าฯ มืออาชีพ แต่ SAT-Marketing เข้าใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและช่วยพัฒนาให้ Messengers ที่อยู่ในแวดวงอสังหาฯ เริ่มพัฒนาตัวเองเข้าสู่ธุรกิจอสังหาฯ อย่างเต็มรูปแบบอนาคตและแนวทางการอยู่รอดของ MESSENGERS ในธุรกิจอสังหาฯ ยุคปัจจุบัน

จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้น เสมือนว่า Messengers กำลังจะหายไปจากแวดวงอสังหาฯ ไทย แต่หาก Messengers มีการปรับตัวได้ทันตามยุคสมัย พัฒนาเพิ่มทักษะความสามารถอย่างเป็นระบบ Messengers ที่พัฒนาตนเองแล้ว จะกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบความสำเร็จมากกว่ากลไกอื่นๆ ในธุรกิจอสังหาได้อย่างมาก ด้วยเหตุผลคือ


1. รู้จักกับเจ้าของทรัพย์เป็นการส่วนตัว

ความสัมพันธ์ส่วนตัว การรู้จักสนิทสนมไว้ใจกันระหว่างเจ้าของทรัพย์และ Messengers มีทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเกรงใจที่มีให้กันนั้น ทำให้ภาพลักษณ์ของ Messengers ในสายตาเจ้าของทรัพย์ดีกว่าน่าไว้ใจกว่านายหน้าอสังหาฯ มืออาชีพที่พึ่งรู้จักกับเจ้าของทรัพย์ ดังนั้น ถ้า Messengers พัฒนาตนเองกลายเป็นนายหน้าอสังหาฯ หรือทำงานที่นายหน้าอสังหาฯ ทำได้ ตอบโจทย์ด้านการตลาดที่เจ้าของทรัพย์ต้องการได้เองทั้งหมด ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จไม่ต่างจากนายหน้าอสังหาฯ มืออาชีพได้ไม่ต่างกัน


2. เป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะหัวเมืองตามต่างจังหวัด

ในพื้นที่ต่างจังหวัด ความเกรงใจ ไว้ใจ เชื่อใจ ยังมีความสำคัญอย่างสูงมากกับเจ้าของทรัพย์ ดังนั้น การเป็นผู้กว้างขวางในสังคม มีต้นทุนทางสังคมที่สูงกว่า จะทำให้ได้เปรียบในการทำตลาดและการหาทรัพย์อย่างมาก ดังนั้น เมื่อการหาทรัพย์ของ Messengers ทำได้ง่ายกว่า และเป็นทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพหรือราคาสูง ก็ย่อมได้เปรียบนายหน้ามืออาชีพในหลายๆ ด้าน และหาก Messengers มีการเพิ่มทักษะด้านการทำตลาดที่ในสมัยนี้มีองค์ความรู้และข้อมูลคอยเสริฟให้อยู่แล้ว Messengers ลักษณะนี้ ก็จะกลายเป็นผู้ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากที่สุด


3. พัฒนาตนเองให้กลายเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เต็มตัว

สามารถมองเห็นช่องทางในการปรับเปลี่ยนบทบาท พัฒนาตนเอง ให้สามารถทำงานด้านการตลาดครอบคลุมเช่นเดียวกับที่นายหน้าอสังหาฯ ทำได้ ผู้ที่เคยเป็นเพียง Messengers มาก่อน ก็จะสามารถกลายเป็นนายหน้าอสังหาฯ ที่มีความสามารถและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่านายหน้าฯ ทั่วไปได้ ด้วยเหตุผลตามทั้งสองข้อที่กล่าวมาข้างต้น


การเริ่มต้นก้าวเข้าสู่งานด้านการทำตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ไม่ได้ยาก ซับซ้อน ใช้เวลาเรียนรู้นาน และต้องทำเองในทุกขั้นตอน เหมือนยุคสมัยก่อนหน้านี้อีกแล้ว เพราะนวัตกรรมด้านการตลาด ที่เกิดที่ปรึกษาทางการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่นที่ SAT-Marketing ทำหน้าที่อยู่ จะสามารถช่วยรองรับและเปิดโอกาสให้ Messengers สามารถก้าวข้ามการเป็นเพียงผู้ส่งสาร ผู้แนะนำ ให้กลายเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นได้ เพราะพื้นฐานที่มีอยู่แล้วจากการเป็น ผู้กว้างขวาง การเข้าใจพื้นที่เเละเจ้าของทรัพย์ที่ตนเข้าถึง หากสามารถทำตลาดแบบมืออาชีพเสริมเข้าไปได้ตรงจุด มีที่ปรึกษาที่ดี ก็จะทำให้ Messengers กลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เช่นกัน

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

#แซทมาร์เก็ตติ้ง

#ทำการตลาดขายอสังหาริมทรัพ

#เพจแชร์ข่าวสารอสังหาฯออนไลน์ที่คุณน่าจะรู้เร็วกว่านี้

166 views0 comments

Comments


bottom of page