top of page

บทความพิเศษ : Special of the monthMessengers ในธุรกิจอสังหาฯ คืออะไร?

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลายๆ ท่าน ทั้งนายหน้าฯ มือใหม่ นายหน้าฯ ที่มีประสบการณ์ จะได้ยินกลไกหนึ่งในแวดวงอสังหาฯ อยู่เสมอ คือคำว่า “Messengers” ยิ่งตลาดการซื้อ-ขายที่ดินในพื้นที่ ต่างจังหวัด ผู้ที่ทำหน้าที่ Massengers นี้ จะมีเยอะเป็นพิเศษ


คำถามง่ายๆ คือ Messengers คืออะไร คือใคร ทำหน้าที่อะไรในกลไกการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับรายได้จากอะไร อย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรกับกลไกการตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างไรบ้าง และทำไม SAT-Marketing ถึงให้ความสนใจและนำเสนอเป็น Special of the mouth


อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆ คือ “Messengers” เป็นคนที่รู้จักกับเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการขายที่ดิน บ้าน หรืออสังหาฯ ของตน และเป็นผู้แนะนำนายหน้าอสังหาฯ ให้รู้จักกับเจ้าของทัรพย์ และอีกประเภทหนึ่งคือ คนที่ถือโฉนดที่ดินที่จะขายมาส่งต่อให้กับนายหน้าอสังหาฯ เพื่อทำตลาดเปรียบเทียบการทำงานของนายหน้าอสังหาฯ & Messengerนายหน้าอสังหาฯ หรือ ตัวแทนอสังหาฯ

คือผู้ที่ลงมือทำตลาด ลงทุนลงแรง ใช้เวลาและความสามารถในการทำตลาดให้กับทรัพย์เช่น การติดต่อผู้ซื้อ ลงพื้นที่ดูแลและช่วย นำเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงทรัพย์ ทำการตลาดและโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ติดป้ายโฆษณา ลงประกาศในสื่อออนไลน์ ติดต่อ Developer และนักลงทุน เพื่อให้ทรัพย์นั้นขายหรือปล่อยเช่าได้