top of page

ประโยชน์ที่นายหน้าอสังหาฯ ได้รับ จากการเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาฯ ไทย


จากการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย หรือ THAI REAL ESTATE BROKER ASSOCIATION (TREBA) ทำให้เกิดข้อสงสัยและความต้องการถึงข้อมูลของสมาคม นายหน้าอสังหาฯ เพิ่มขึ้น ในที่นี้ SAT-Marketing จึงขอนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของสมาคมฯ เพิ่มเติม สำหรับนายหน้าอสังหาฯ ที่พร้อมที่จะเข้าเป็นสมาชิกและเป็นส่วนหนึ่งกับสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ว่าในเบื้องต้นนายหน้าฯ จะได้ประโยชน์อะไรบ้างในจากการเป็นสมาชิกของ สมาคมฯ


1. ได้รับข่าวสารจากสมาคม

ทั้งรูปแบบของข่าวความเคลื่อนไหวของสมาคม ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ข่าวสารทิศทางของตลาดอสังหาฯ ในแต่ละช่วงเวลา


2. รับสิทธิพิเศษสำหรับการเข้าอบรมคอร์สการเรียนรู้ต่างๆ

เนื่องจากสมาคมฯ จะมีการจัดอบรมคอร์สต่างๆ เพื่ออัพเดทความรู้เเละช่องทางการทำตลาดใหม่ๆให้กับนายหน้าฯ อยู่เสมอ นายหน้าฯ ที่เป็นสมาชิกจึงมักได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ในการเข้าอบรมอยู่เสมอ


3. ขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายจากสมาคมฯ ได้

ในกรณีที่นายหน้าฯ ต้องการปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ทางสมาคมฯ ก็มีการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายบริการนายหน้าฯ ด้วยเช่นกัน


เบื้องต้นนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่สมาคมนายหน้าอสังหาฯ มีไว้เพื่อรองรับและบริการให้กับนายหน้าฯ ที่เป็นสมาชิก และสิ่งที่ SAT-Marketing นำเสนอ ตอกย้ำ และผลักดันมาเสมอ ถึงข้อดีและประโยชน์ต่างๆ ที่ได้มากกว่าในข้างต้น คือ


“ความน่าเชื่อถือ”

ทั้งจากลูกค้าและเ