top of page

“รวมปัญหาปวดใจ ของนายหน้าอสังหาฯ”


การพบเจอกับปัญหา คงเป็นเหมือนเรื่องธรรมดาที่ต้องเจออยู่ตลอดเวลา แม้จะเตรียมใจมาอยู่แล้ว แต่การเจอกับปัญหาบางอย่าง ก็สร้างเรื่องปวดหัวอย่างมากให้กับนายหน้าอสังหาฯ ได้ชนิดที่หาทางแก้กันลำบาก


SAT-Marketing ขอรวบรวมปัญหาที่สร้างความหนักใจให้กับนายหน้าอสังหาฯ ในเบื้องต้นไว้ เพื่อให้นายหน้าอสังหาฯ รับทราบถึงที่มาและหาทางแก้ได้ ดังนี้เจ้าของทรัพย์ปฏิเสธ ไม่ฝากอสังหาฯ ให้ช่วยทำตลาด

ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของการเป็นนายหน้าอสังหาฯ เพราะถ้าไม่มีทรัพย์มาให้ช่วยทำตลาด ก็หมายถึงหมดช่องทางการมีรายได้ไป การที่เจ้าของทรัพย์ปฏิเสธ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ไม่รู้จัก นายหน้าดีพอ ไม่ประทับใจจากการพบเจอกัน ข้อเสนอไม่ตรงตามที่เจ้าของทรัพย์ต้องการ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ล้วนทำให้นายหน้าอสังหาฯ พลาดจากการได้ทรัพย์ดีๆ มาฝากให้ทำตลาดทั้งสิ้นกฎหมายยังไม่ครอบคลุม

ทำให้การทำสัญญานายหน้าอสังหาฯ แบบปิด เพื่อให้นายหน้าอสังหาฯ ทำตลาดให้กับเจ้าของทรัพย์ได้เพียงคนเดียวไม่เป็นที่นิยม และกลายเป็นปัญหาตามมาตอนจบงาน คือการถูกกดราคาค่าแรงจากการทำงาน หรือไม่จ่ายค่าตอบแทนให้เลย ซึ่งการจะทวงถามหรือฟ้องร้องกันนั้น ก็เป็นเรื่องยากหากไม่มีหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรลูกค้าแอบติดต่อซื้อขายหรือเช่ากับเจ้าของอสังหาฯ เอง

ถือเป็นอีกปัญหาคลาสสิกที่พบอยู่เสมอ ด้วยเหตุผลที่เจ้าของทรัพย์สามารถปล่อยขาย/เช่า ได้เอง ส่วนใหญ่ ถ้าไม่ได้มีการทำหนังสือสัญญากันไว้ ก็จะไม่ต้องจ่ายค่าบริการให้กับนายหน้า ทำให้เจ้าของทรัพย์เอง ก็พยายามที่จะปล่อยทรัพย์ด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน รวมถึงลูกค้าที่ต้องการซื้อ/เช่า หากหาช่องทางติตด่อเจ้าของได้เอง ก็มักจะหวังที่จะขอลดราคาจากเจ้าของทรัพย์ได้อีกด้วยถูกแย่งลูกค้าจากการไม่ได้ทำสัญญาแบบปิด

อาจจะเป็นอีกหนึ่งความหละหลวมที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในแวดวงธุรกิจอสังหาฯ เพราะการรับหน้าที่ทำตลาดให้กับเจ้าของทรัพย์ ด้วยการไม่ทำสัญญาแบบปิด เท่ากับเป็นการเปิดช่องว่างให้ถูกแย่งลูกค้า แย่งงาน และเบี้ยวค่าจ้าง เพราะเจ้าของทรัพย์ยังเปิดโอกาสให้มีนายหน้าอสังหาฯ คนอื่นๆ เข้ามาทำตลาดให้กับอสังหาฯ นั้นได้อยู่เสมอ ทำให้เกิดการแข่งขัน แย่งงานกันเกินความจำเป็น ซ้ำยังเป็นอีกช่องทางที่มักจะถูกเอามาอ้างเพื่อไม่จ่ายค่าตอบแทนอีกด้วยปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้นายหน้าอสังหาฯ ประสบความสำเร็จได้ยาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เมื่อเจอปัญหาเหล่านี้แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ แม้จะดูเป็นปัญหาใหญ่ แต่ถ้าหากนายหน้าอสังหาฯ มีที่ปรึกษาทางการตลาดที่ดี จะทำให้สามารถผ่านปัญหาต่างๆ เหล่านี้ไปได้แน่นอน เพราะที่ปรึกษาทางการตลาดที่ดี มักจะมีประสบการณ์สูงในแวดวงอสังหาฯ มองเห็นปัญหาต่างๆ พร้อมวิธีแก้ไข และเสนอแนะได้หลายวิธีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาได้อีกด้วยปัญหาปวดใจของนายหน้าอสังหาฯ ที่เกิดขึ้น ล้วนสร้างความเสียหายให้กับนายหน้าอสังหา ทั้งในแง่รายได้และความรู้สึก แต่บทเรียนเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้นายหน้าเอง ก็ต้องทำงานอย่างรัดกุมมากขึ้น ใส่ใจกับการทำสัญญากับเจ้าของอสังหาฯ มากขึ้น ไม่รับทำงานกันเพียงวาจา เพิ่มความรอบคอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและไม่เปิดช่องว่างให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นได้อีก

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

22 views0 comments

Comments


bottom of page