top of page

“รวมปัญหาปวดใจ ของนายหน้าอสังหาฯ”


การพบเจอกับปัญหา คงเป็นเหมือนเรื่องธรรมดาที่ต้องเจออยู่ตลอดเวลา แม้จะเตรียมใจมาอยู่แล้ว แต่การเจอกับปัญหาบางอย่าง ก็สร้างเรื่องปวดหัวอย่างมากให้กับนายหน้าอสังหาฯ ได้ชนิดที่หาทางแก้กันลำบาก


SAT-Marketing ขอรวบรวมปัญหาที่สร้างความหนักใจให้กับนายหน้าอสังหาฯ ในเบื้องต้นไว้ เพื่อให้นายหน้าอสังหาฯ รับทราบถึงที่มาและหาทางแก้ได้ ดังนี้เจ้าของทรัพย์ปฏิเสธ ไม่ฝากอสังหาฯ ให้ช่วยทำตลาด

ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของการเป็นนายหน้าอสังหาฯ เพราะถ้าไม่มีทรัพย์มาให้ช่วยทำตลาด ก็หมายถึงหมดช่องทางการมีรายได้ไป การที่เจ้าของทรัพย์ปฏิเสธ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ไม่รู้จัก นายหน้าดีพอ ไม่ประทับใจจากการพบเจอกัน ข้อเสนอไม่ตรงตามที่เจ้าของทรัพย์ต้องการ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ล้วนทำให้นายหน้าอสังหาฯ พลาดจากการได้ทรัพย์ดีๆ มาฝากให้ทำตลาดทั้งสิ้นกฎหมายยังไม่ครอบคลุม

ทำให้การทำสัญญานายหน้าอสังหาฯ แบบปิด เพื่อให้นายหน้าอสังหาฯ ทำตลาดให้กับเจ้าของทรัพย์ได้เพียงคนเดียวไม่เป็นที่นิยม และกลายเป็นปัญหาตามมาตอนจบงาน คือการถูกกดราคาค่าแรงจากการทำงาน หรือไม่จ่ายค่าตอบแทนให้เลย ซึ่งการจะทวงถามหรือฟ้องร้องกันนั้น ก็เป็นเรื่องยากหากไม่มีหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรลูกค้าแอบติดต่อซื้อขายหรือเช่ากับเจ้าของอสังหาฯ เอง

ถือเป็นอีกปัญหาคลาสสิกที่พบอยู่เสมอ ด้วยเหตุผลที่เจ้าของทรัพย์สามารถปล่อยขาย/เช่า ได้เอง ส่วนใหญ่ ถ้าไม่ได้มีการทำหนังสือสัญญากันไว้ ก็จะไม่ต้องจ่ายค่าบริการให้กับนายหน้า ทำให้เจ้าของทรัพย์เอง ก็พยายามที่จะปล่อยทรัพย์ด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน รวมถึงลูกค้าที่ต้องการซื้อ/เช่า หากหาช่องทางติตด่อเจ้าของได้เอง ก็มักจะหวังที่จะขอลดราคาจากเจ้าของทรัพย์ได้อีกด้วยถูกแย่งลูกค้าจากการไม่ได้ทำสัญญาแบบปิด