top of page

ลูกค้าชาวต่างชาติจะซื้อคอนโด ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างSAT-Marketing ยังคงนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ชาวต่างชาติ เพื่อหวังให้นายหน้าและตัวแทนอสังหาฯ สามารถนำไปใช้ได้เป็นประโยชน์ ซึ่งในโอกาสนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือ หากนายหน้าอสังหาฯ มีลูกค้าชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อคอนโดหรืออสังหาฯ ในเมืองไทยเเล้ว มีขั้นตอนและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง


เนื่องจาก “เอกสาร” ต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดและเป็นสิ่งสำคัญทางกฎหมาย ดังนั้น SAT-Marketing จึงให้น้ำหนักและเน้นย้ำถึงเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่นายหน้าต้องกำชับกับลูกค้าชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อคอนโดนั่นเอง


เอกสารสำคัญต่างๆ ที่ชาวต่างชาติต้องเตรียมสำหรับการซื้อคอนโด มีดังนี้

SAT-Marketing ขอแนะนำเบื้องต้นว่า เอกสารสำคัญที่สุดที่นายหน้าฯ ต้องกำชับลูกค้าต่างชาติให้มีติดตัวไว้ตลอดทั้งตัวจริงและสำเนา คือ Passport ส่วนเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ชาวต่างชาติต้องเตรียมสำหรับการซื้อคอนโดและ มีดังนี้


1. Passport หรือ หนังสือเดินทาง

นายหน้าอสังหาฯ ควรแนะนำลูกค้าให้เตรียมพร้อมด้วยการถ่ายสำเนาไว้เพื่อความสะดวก และเก็บรักษา Passport ตัวจริงไว้เป็นอย่างดี เพราะถือเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุด นอกจากนี้ยังควรเตรียม Visa หรือใบอนุญาติเข้าประเทศ, Work Permit ในกรณีที่ทำงานในประเทศไทย

2. แบบฟอร์มการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ หรือใบ “FOREX/FET” หรือใบ “ธ.ต.3” หรือ หลัก ฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือ ใบ ธ.ต.40 หรือหนังสือรับรองจากธนาคารที่รับรองการโอนเงิน หรือจะใช้หลักฐานกรแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศเป็นเงินบาทก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว

4. สำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ (RESIDENCE PERMIT)

5. บัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือเอกสารการได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน


นอกจากนี้ยังมีเอกสารแสดงรายละเอียดของคอนโดที่จะซื้อ อาทิ แผนที่โครงการ แผนผังห้องชุด รูปถ่ายห้องและอาคาร, สัญญาจะซื้อขาย , สัญญามัดจำ หรือหลักฐานการชำระเงินดาวน์, หนังสือรับรองจากนิติบุคคลของโครงการในการโอนกรรมสิทธิ์ กรณีที่มีการมอบอำนาจให้คนอื่นดำเนินการแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจเป็นหลักฐานด้วย รวมถึงถ้าชาวต่างชาติให้นายหน้าฯ หรือ โครงการเป็นผู้รับมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์ ก็ต้องเตรียมเอกสารด้วย คือ

  1. สำเนา Passport พร้อมลายเซ็น

  2. สำเนา Immigration stamped

  3. ใบรับรอง FOREX/FET หรือใบ ธ.ต.3

  4. หนังสือมอบอำนาจ หรือ POA (อย่างน้อย 4 ฉบับ)

  5. ข้อมูลติดต่อ อาทิ ที่อยู่ เบอร์โทร


แม้ในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้ จะดูมีรายละเอียดค่อนข้างมากและผิดพลาดไม่ได้เนื่องจากมีผลทางกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่นายหน้าฯ ควรใส่ใจ โดยเฉพาะหากนายหน้าฯ มีทีมงานที่ปรึกษาที่ดี คอยช่วยแนะนำและจัดการงานเอกสารต่างๆ เหล่านี้ให้ ก็ย่อมเป็นเรื่องดีในการรองรับลูกค้าชาวต่างชาติได้

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

#แซทมาร์เก็ตติ้ง

#ทำการตลาดขายอสังหาริมทรัพย์

#เพจแชร์ข่าวสารอสังหาฯออนไลน์ที่คุณน่าจะรู้เร็วกว่านี้

465 views0 comments

Comments


bottom of page