top of page

สัญญาแบบปิด สำคัญอย่างไรกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์


หลังจากเคยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสัญญาของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทั้งแบบเปิดและแบบปิ ดไปแล้ว ณ โอกาสนี้ SAT-Marketing ขอนำเสนอลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญานายหน้าแบบปิด หรือ Exclusive Listing Agreement ว่ามีความสำคัญอย่างไร ทำไมนายหน้าอสังหาฯ ควรเลือกที่จะทำสัญญาแบบปิดกับเจ้าของทรัพย์ และเมื่อได้สัญญาแบบปิดมาแล้วนั้น ควรมีแนวคิดและหลักการทำงานอย่างไร ให้คุ้มค่ากับความไว้ใจจากเจ้าของทรัพย์ที่มอบสัญญาแบบปิดให้ช่วยทำตลาด


เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสัญญาแบบปิด เป็นที่ปราถนาของนายหน้าอสังหาฯ เพราะมีข้อดีต่างๆ คือ


มีหลักประกันในการรับรายได้เมื่อทรัพย์ขายออก

ไม่ว่าทรัพย์จะขายได้จากทางใดหรือใครขายก็ตาม นายหน้าที่ทำสัญญาแบบปิด (Exclusive Listing Agreement) จะได้รับค่าตอบแทนที่ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ตามสัญญาเสมอ


ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของทรัพย์

นายหน้าฯ จะทำงานแทนทั้งหมดได้อย่างเต็มที่ โดยที่เจ้าของทรัพย์ไม่ต้องพะวงหรือเข้ามาช่วย ทำตลาดเลยก็ได้ จึงทำให้เจ้าของทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาพบลูกค้า ไม่ต้องเสียเวลา ตอบคำถามต่างๆ ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารสัญญากับผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์ เพราะนายหน้าฯ จะรับผิดชอบงานทำตลาดทุกอย่างของทรัพย์ที่ขายให้อย่างครบวงจร


เจ้าของทรัพย์จะได้ประโยชน์จากสัญญาแบบปิดมากกว่าสัญญาแบบอื่นๆ

เนื่องจากนายหน้าจะลงทุน ลงแรง และใช้เทคนิคการทำตลาดอย่างเต็มที่สำหรับทรัพย์ที่ต้อง ทำตลาด อาทิ ร่วมงานกับนายหน้าท่านอื่นในรูปแบบ Co-Agent/Co-broke เพื่อเพิ่มโอกาสการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาทรัพย์นั้นออกไปในทุกรูปแบบทุกช่องทาง เพื่อให้ทรัพย์ขาย/ปล่อยเช่าออกไปให้ได้เร็วที่สุด ตลอดจนนายหน้าจะไม่กีดกันการพบกันระหว่างผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์และเจ้าของเพื่อทำให้โอกาสขายทรัพย์สูงมากขึ้นและผู้ซื้อได้ราคาที่ดีกว่าด้วย เพราะนายหน้าฯ มีหลักประกันการรับรายได้ที่แน่นอนมากกว่าสัญญาแบบอื่นๆ เป็นแรงจูงใจที่ดี


<