top of page

“สัญญาแบบปิด” ให้ประโยชน์กับนายหน้าฯ หรือเจ้าของทรัพย์ มากกว่ากัน?

Updated: Sep 16, 2019หนึ่งในปัญหาของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มือใหม่ และแม้แต่นายหน้าฯ ที่มีประสบการณ์ คือการ ไม่สามารถเซ็นสัญญาแบบปิดกับเจ้าของทรัพย์ได้ ด้วยเหตุผลที่เจ้าของทรัพย์มักติดข้อกังวลที่ ว่า การทำสัญญาแบบปิด จะเป็นการผูกขาดการทำตลาดไว้กับนายหน้าฯ เพียงคนเดียว และปิดโอกาสในการขายทรัพย์ของตนเองกับช่องทางอื่นๆ เหตุผลนี้ถือเป็นข้อกังวลที่ใหญ่ที่สุดที่นายหน้าอสังหาฯ พบเจอมาทุกยุคสมัย


แต่แท้จริงแล้ว ในปัจจุบัน นายหน้าอสังหาฯ ควรอธิบายและนำเสนอข้อเท็จจริงให้กับเจ้าของทรัพย์ทราบถึงความจริงของผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด คือ “เจ้าของทรัพย์” เองเหตุผลที่สัญญาแบบปิด เป็นประโยชน์และดีกับเจ้าของทรัพย์มากที่สุด คือ

1. เจ้าของทรัพย์ไม่ต้องใช้เงินและเวลาในการลงทุน

ต่างกับนายหน้าอสังหาฯ ที่ต้องเริ่มทุ่มเทเวลาการทำงานและการลงทุนทุกประเภทเพื่อทำตลาด ให้กับทรัพย์นั้นๆ เช่น ค่าเดินทาง การลงโฆษณาทางออนไลน์ การติดป้ายประกาศตามพื้นที่เป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมายที่นายหน้าต้องลงทุนเพื่อทำตลาดโดยที่ไม่รู้ว่าจะสามารถขายทรัพย์นั้นได้หรือไม่ เพราะหากทำตลาดไม่สำเร็จ