top of page

สัญญาแบบปิด / สัญญาแบบเปิด ของนายหน้าอสังหาฯ คืออะไร


การทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มักจะมีการบอก แนะนำ ตักเตือนกันในแวดวงอยู่เสมอว่า ต้องทำหนังสือสัญญาในการทำงานเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาการถูกเบี้ยวค่าเเรง การถูกแย่งลูกค้า การเสียโอกาสจากการทำตลาดและเสียเวลาไปฟรีๆ เพราะปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเกิดจากการทำงานด้วยการบอกกล่าวหรือสัญญากันทางวาจา ไม่มีลายลักษณ์อักษรทั้งสิ้นดังนั้นนายหน้ายุคใหม่ ควรหันมาให้ความสำคัญและใส่ใจในการทำสัญญาในการทำงานทุกครั้ง ซึ่งสัญญานายหน้าอสังหาฯ มี 2 แบบ คือเป็นสัญญาที่ทำขึ้นเพื่อให้นายหน้าอสังหาฯ เพียงเจ้าเดียว รับหน้าที่การทำตลาดให้กับเจ้าของทรัพย์ โดยที่ไม่สามารถมีนายหน้าเจ้าอื่นๆ มาร่วมทำตลาดได้อีก และหากเจ้าของทรัพย์หาลูกค้ามาได้เองโดยไม่ผ่านนายหน้าที่ทำสัญญา ก็ยังคงต้องจ่ายค่าจ้างให้นายหน้าอยู่ สัญญาในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เหมาะกับนายหน้าที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในแวดวงอสังหาฯ เลือกที่จะทำ มากกว่านายหน้าที่พึ่งเข้าวงการและยังไม่เชี่ยวชาญมากนักเป็นรูปแบบสัญญาที่นอกจากนายหน้าอสังหาฯ ที่ทำสัญญาแล้ว เจ้าของทรัพย์เปิดโอกาสให้นายหน้าเจ้าอื่นๆ รวมถึงเจ้าของทรัพย์เองสามารถขาย/ปล่อยเช่าทรัพย์นั้นไปพร้อมๆ กันได้ด้วย และนายหน้าจะได้รับค่าตอบแทนต่อเมื่อทรัพย์นั้นถูกซื้อ/เช่าโดยลูกค้าที่นายหน้าแนะนำมาเท่านั้น หากเป็นลูกค้าที่นายหน้าเจ้าอื่นๆ หรือเจ้าของทรัพย์หามาเอง นายหน้าที่ทำสัญญาแบบเปิดนี้ ก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด สัญญาลักษณะเช่นนี้จึงเป็นสัญญาที่เจ้าของทรัพย์ส่วนใหญ่นิยมทำมากกว่า ซึ่งในทางตรงกันข้ามนายหน้าบางคนก็จะไม่ค่อยชอบสัญญาในลักษณะนี้ เพราะมีความเสี่ยงว่าจะลงทุนทำตลาดไปแบบไม่ได้รับอะไรตอบแทนเลยสัญญาทั้งสองแบบล้วนมีข้อดี ซึ่งไม่ได้หมายความว่าสัญญาแบบหนึ่งจะดีกว่าอีกแบบหนึ่งแต่อย่างใด นายหน้าควรเลือกทำสัญญาให้เหมาะสมและเข้ากับบริบทการทำงานของตน หากไม่มั่นใจว่าในแต่ละ case ควรทำสัญญาแบบใด นายหน้าควรปรึกษาทีมที่ปรึกษา เพราะจะสามารถช่วยวิเคราะห์ถึงลักษณะทรัพย์และเจ้าของ เพื่อเลือกทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้กับนายหน้าอสังหาฯ ได้หวังว่านายหน้าอสังหาฯ จะตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำสัญญา เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับตัวเอง และหากมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆ ทีมงานที่ปรึกษาก็มักจะมีฝ่ายกฏหมายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาให้นายหน้าได้ แต่อย่างไรก็ตาม การป้องกันปัญหาด้วยการทำงานที่รัดกุมและรอบคอบ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นายหน้าไม่ต้องเจอกับปัญหา และมีโอกาสประสบความเร็จได้มากกว่านั่นเอง

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

27 views0 comments
bottom of page