top of page

สัญญาแบบเปิด ดีอย่างไรกับนายหน้า อสังหาฯ


เชื่อว่านายหน้าอสังหาฯ ทุกคนล้วนอยากได้สัญญาการทำงาน เป็นสัญญานายหน้าแบบปิดทั้งสิ้น ด้วยข้อดีของค่าตอบแทนค่อนข้างชัดเจน ไม่ต้องถูกแย่งลูกค้า หรือต่อให้ขายทรัพย์ได้ โดยไม่ได้มาจากการทำตลาดของนายหน้าฯ เอง ก็ยังได้รับรายได้อยู่ แต่เช่นเดียวกัน เจ้าของทรัพย์ ก็ไม่อยากทำสัญญาแบบปิด เพราะเชื่อว่าเป็นการเปิดโอกาสการขายหรือปล่อยเช่าอสังหาฯ ออกไปให้ได้เร็วที่สุด แต่ทั้งสองมุมถือว่ามีทั้งจุดดีและจุดด้อยเสมอหากนายหน้าฯ ไม่ได้เป็นคนที่มีประสบการณ์ มีภาพความสำเร็จ มีชื่อเสียง หรือพูดง่ายๆ ว่าเป็น นายหน้าฯ มือใหม่ การทำสัญญาแบบปิดกับเจ้าของทรัพย์ ก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย


SAT-Marketing ขอใช้โอกาสนี้แนะนำถึงข้อดี และการปิดจุดเสียของสัญญาแบบเปิด (Open Listing) ให้กับนายหน้าอสังหาฯ มือใหม่ เพื่อนำไปใช้เปิดโอกาสต่อยอดการทำงานให้ นายหน้าฯ มือใหม่ได้ เพราะข้อดีของการทำสัญญาแบบเปิดคือ1. หากมองในมุมดี สัญญาแบบเปิด จะช่วยลดความกดดันในการทำงาน เพราะการเป็นนายหน้าฯ ด้วยการทำสัญญาแบบปิดย่อมมาพร้อมกับเเรงกดดันจากเจ้าของทรัพย์ด้วยความหวังทั้งหมดที่จะถาโถมมาที่นายหน้าฯ เพียงคนเดียว จนทำให้งานออกมาไม่เป็นแบบที่ต้องการได้


2. มีโอกาสแสดงฝีมือการทำงานอย่างเต็มที่ ด้วยการงัดเอาทุกศักยภาพที่มีมาใช้ให้มากที่สุด เพราะย่อมรู้อยู่เเล้วว่าเป็นการทำงานที่มีคู่เเข่งตลอดเวลา หากใครแสดงฝีมือเต็มที่ได้มากกว่า ก็อาจหมายถึงชัยชนะในสนามแข่งขันนี้


3. เป็นโอกาสสำหรับนายหน้าฯ มือใหม่ ที่จะได้รับโอกาสในการทำงานแบบมีสัญญา เพราะอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ได้รับความไว้ใจจากเจ้าของทรัพย์มากนักและมักไม่ได้รับสัญญาในการทำงาน การเปิดใจเจ้าของทรัพย์ด้วยการเริ่มต้นจากสัญญาแบบเปิด ก็ถือเป็นโอกาสที่ดี เพื่อต่อยอดความสำเร็จในอนาคตSAT-Marketing ขอแนะนำว่า ด้วยความเชื่อของหลายคนที่คิดว่า จุดเสียของสัญญาแบบเปิดจะทำให้นายหน้าฯ ไม่เต็มที่กับการทำงาน ถือเป็นช่องว่างของความคิดที่มีอยู่จนอาจทำให้นายหน้าฯ แสดงฝีมือได้ไม่เต็มที่ แต่อีกนัยหนึ่ง ก็จะกลายเป็นโอกาสให้กับนายหน้าฯ ที่กล้าแสดงฝีมือมากกว่า


แม้สัญญาแบบเปิด จะถูกมองว่ามีปัญหาหลายด้าน แต่ถ้านายหน้าฯ มีทีมงานที่ปรึกษาที่ดี ที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำเทคนิคในการปิดจุดด้อย พร้อมเห็นช่องว่างให้มุ่งเน้นทำตลาดได้ สัญญาแบบเปิดก็จะกลายเป็นโอกาสและช่องทางในการสร้างความสำเร็จให้กับนายหน้าอสังหาฯ ได้เช่นกัน

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

129 views0 comments

Comentários


bottom of page