top of page

“เคล็ดลับ”!! นายหน้าอสังหาฯ ทำอย่างไร เจ้าของทรัพย์ถึงไว้ใจฝากขาย


อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คือ การมีอสังหาริมทรัพย์ หรือ “ทรัพย์” มาให้ฝากขาย/ปล่อยเช่า ถือเป็นบันไดขั้นแรก เพราะถ้านายหน้าอสังหาฯ ไม่มีทรัพย์อยู่ในมือ จะเริ่มทำงานเป็นนายหน้าอสังหาฯ ทำตลาดให้กับลูกค้าได้อย่างไร


นายหน้าหลายคนมักประสบปัญหาคือ การหาทรัพย์มาไว้ในมือไม่ได้ เมื่อติดต่อเจ้าของทรัพย์แล้ว กลับถูกปฏิเสธ ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายเหตุผล


SAT-Marketing จึงขอรวบรวมปัจจัยเบื้องต้น ที่สามารถทำให้นายหน้าอสังหาฯ เอาชนะใจ เจ้าของทรัพย์ ให้ไว้ใจนำทรัพย์มาฝากขาย/ปล่อยเช่า ไว้ดังนี้ความเป็นมืออาชีพ

สิ่งสำคัญที่นายหน้าต้องแสดงออกให้ได้มากที่สุด แม้การเป็นนายหน้าอสังหาฯ ที่ทำควบคู่กับงานอื่นไปด้วยจะไม่ได้เสียหายอะไร แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การมีคนดูแลทรัพย์ให้แบบที่เป็นมืออาชีพ คงสร้างความอุ่นใจ และได้เปรียบมากกว่า แต่ความเป็นมืออาชีพนั้นจะแสดงออกมา ก็ด้วยการยึดมั่นในหลักกฎหมายและความดี เช่น การขอทำสัญญาการเป็นนายหน้าอสังหาฯ ไม่ใช่เพียงขอดูแลทรัพย์กันด้วยวาจา รวมถึงการษาคำพูด โดยเฉพาะการรับค่าตอบแทนที่ไม่ควรขอเพิ่มนอกเหนือจากสัญญา เป็นต้นความน่าเชื่อถือ

ประสบการณ์และภาพความสำเร็จที่ผ่านมาในแวดวงอสังหาฯ จะช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือได้อย่างสูง แต่นายหน้าอสังหาฯ มือใหม่ก็ไม่ใช่จะไร้ความน่าเชื่อถือ เพราะการมีความรู้รอบตัวด้านการตลาด อสังหาฯ และเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลา การแสดงแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ สดใหม่และน่าสนใจให้กับเจ้าของทรัพย์ทราบ ก็แสดงออกถึงค