top of page

เจาะลึกมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ จากผลกระทบ LtV ครึ่งปีหลัง 2019 ที่นายหน้าต้องรีบคว้าโอกาสหลังจากมาตรการรัฐ LtV บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา และสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างให้กับตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยเกิดภาวะชะลอตัว สร้างแรงกระเพื่อมถึงทุกๆ ภาคส่วนของตลาด ไม่เว้นแม้แต่นักลงทุนและนายหน้าอสังหาฯ ที่ได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงแลการทำตลาดที่ยากขึ้น


ซึ่งภาครัฐได้ตระหนักถึงภาวะดังกล่าวที่เกิดขึ้นและเเก้ปัญหาด้วยการออกมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ให้กลับมาคึกคักด้วยมาตรการต่างๆ และ ณ ที่นี้ SAT-Marketing ของสรุปมาตรการเหล่านี้ในเบื้องต้นไว้ เพื่อให้นายหน้าอสังหาฯ นำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์และทำตลาดให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้


1. มาตรการบรรเทารายจ่ายของผู้ซื้อที่อยู่อาศัย

คือการลดค่าธรรมเนียม จากการทำธุรกรรมการซื้อที่อยู่อาศัย ในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ลดค่าธรรมเนียมการโอน เหลือ 0.01% จากเดิม 2.0% ของราคาประเมินทรัพย์

- ลดค่าจดจำนองจาก 1.0% เหลือ 0.01% ของมูลค่าจดจำนอง


2. มาตรการทางภาษี

สำหรับลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกเพื่ออยู่อาศัยจริง และทรัพย์มีราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราไม่เกิน 200,000 บาท ภายในวันที่ 29 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น


จากมาตรการเหล่านี้ ทำให้เห็นได้ว่า กลุ่มผู้ซื้อมักจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่รายได้ไม่สูงมากนัก และเป็นการซื้ออสังหาฯ เพื่ออยู่อาศัยจริง ที่มีความอ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจ มาตรการเหล่านี้จึงเสมือนเป็นผลดีกับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น


แต่ถ้านายห้าอสังหาฯ สามารถหาช่องทางทำตลาดได้ ก็ยังมีตลาดเปิดกว้างอยู่อีกมาก เพราะนอกจากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเเล้ว นักลงทุนที่สนใจในตลาดอสังหาฯ กลุ่มนี้ก็มีจำนวนไม่น้อย แม้อาจจะติดหลักเกณฑ์ต่างๆ แต่หากนายหน้าฯ มีที่ปรึกษาทางการตลาดที่สามารถแนะนำเทคนิคและวิธีการที่ดีได้ ก็จะสามารถเข้าถึงตลาดกลุ่มนี้ได้เช่นกันSAT-Marketing ขอนำสนอคำแนะนำถึงนักลงทุน ให้ตรวจสอบถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ เป็นสำคัญว่ามีการเติบโตหรือมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ เพราะถ้าหากเศรษฐกิจดีขึ้น การลงทุนก็ย่อมสร้างมูลค่าที่ดีได้ แต่หากภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัวอยู่มาก นักลงทุนก็ควรตรึกตรอง ถึงทรัพย์ที่จะลงทุนให้ดี ซึ่ง นักลงทุนเองก็สามารถปรึกษากับทีมงานที่ปรึกษาด้านการทำตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้เช่นกัน เนื่องจากทีมงานที่ปรึกษามักจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่คอย Mornitor ภาวะทางเศรษฐกิจแบบ Realtime เพื่อคอยสนับสนุนข้อมูลให้กับนักลงทุนอยู่เสมอ

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketin

170 views0 comments

Comments


bottom of page