top of page

เจ้าของขายเอง VS นายหน้าฯขายให้ : ดี/ไม่ดี ต่างกันอย่างไรสำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ที่กำลังจะขายบ้าน คอนโด ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ

ไม่ว่าจะเพื่อการลงทุน เพื่อต่อยอดไปยังการหาที่พักอาศัยใหม่ หรือด้วยเหตุผลอย่างอื่น คงพบเห็น

และได้สัมผัสกับตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแล้ว ซึ่งนายหน้าอสังหาฯนี้ คือผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ด้านการตลาด ช่วยในการขายและปล่อยเช่าให้กับเจ้าของบ้านได้ในเวลา อันรวดเร็วตลอดจนราคาที่เหมาะสม


แม้จะมีเจ้าของบ้านจำนวนมาก ที่ไม่สนใจจะใช้บริการนายหน้าอสังหาฯ ด้วยเชื่อว่าตนสามารถประกาศขายเองได้ แต่ในความเป็นจริง หรือในชีวิตจริงนั้น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่เคยต้องขายบ้าน คอนโด หรือที่ดินด้วยตัวเอง คงทราบดีว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะทุกๆ คนล้วนประสบปัญหาเดียวกัน

คือ "ขายไม่ออก"


ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้น นายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ กลับขายบ้านและคอนโดกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะช่วงเวลาที่บ้านมือสองกำลังขายดีอยู่ในขณะนี้ นั่นทำให้เห็นได้ว่า “เจ้าของขายเอง” และ “นายหน้าฯ ขายให้” ต่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ซึ่ง SAT-Marketing ทำการรวบรวมข้อมูลจากสถิติ

การขายจริงทำตลาดจริงมาเปรียบเทียบให้ไว้แล้วในที่นี้


เจ้าของขายเอง

ข้อดี

1. ใส่ใจและคาดหวัง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการใส่ใจในและความต้องการขายให้ได้ เจ้าของบ้านย่อมมีความคาดหวังมากกว่าใคร เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ตนเองนำไปต่อยอดให้กับชีวิตได้มากมาย ความคาดหวังจึงสูง ใส่ใจติดตาม และการตอบรับผู้ที่สนใจจะซื้อก็จะมากตามไปด้วย ซึ่งถือเป็นข้อดีที่หลายๆ ครั้ง ส่งผลให้ขายได้ แม้จะต้องเจอกับอุปสรรคในขั้นตอนอื่นๆ ตามมาก็ตาม


2. รู้รายละเอียดของบ้านและอสังหาฯ ได้อย่างละเอียด

เจ้าของบ้าน ย่อมรู้ทุกรายละเอียดของบ้านอย่างชัดเจน ทั้งจุดดีจุดด้อย จุดที่เด่นหรือบางจุดที่ควรปรับปรุง จุดใดควรซ่อมแซมหรือผ่านการซ่อมแซมมาแล้วมากน้อยเพียงใด รวมถึงเพื่อนบ้าน สภาพแวดล้อม ตลอดจนจุดเด่นที่ควรใช้มาเป็นจุดขายแบบที่โครงการอื่นๆ ไม่มี รายละเอียดเหล่านี้เจ้าของบ้านย่อมทราบในรายละเอียดมากกว่าใครๆ


3. ไม่ต้องเสียค่าบริการการทำตลาดให้กับทรัพย์ / ไม่ต้องเสียค่านายหน้าฯ

ถือเป็นข้อกงัวลที่คนส่วนใหญ่กังวลกันมากที่สุด และถึงแม้การขายบ้านด้วยตัวเองจะไม่เสียค่าบริการใดๆ ให้กับใครเลย แต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามมา จนเข้ากับภาษิต เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายได้


ข้อเสีย


1. ไม่รู้ราคากลาง / ตั้งราคาสูงเกินจริง

การไม่รู้ราคากลาง ของอสังหาฯ ในโซนที่ตนเองต้องการขาย ถือเป็นข้อเสียที่น่ากลัวที่สุด เพราะนั่นทำให้การตั้งราคาไม่ตรงกับความเป็นจริง ส่งผลให้เจ้าของบ้านหลายๆ ท่านที่ต้องการขาย ตั้งราคาที่สูงจนเกินไป เกินราคาตลาดหรือราคากลางที่กรมที่ดินประเมินไว้ ดังนั้นการตั้งราคาด้วยการคิดหรือรู้สึกไปเองว่าบ้านหรืออสังหาฯ ของตนเองจะขายได้และมีกำไรเท่าที่ตนเองต้องการ จึงเป็นต้นเหตุให้มีปัญหาด้านราคาที่ไม่สอดคล้องกับความจริงจนทำให้ขายไม่ออกหรือขายยากนั่นเอง


2. ไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจซื้อได้

โดยเฉพาะเรื่องของการกู้สินเชื่อบ้าน เอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ ตลอดจนการผลักดันให้การกู้สินเชื่อบ้านของผู้ซื้อมีโอกาสผ่าน หรือประสบความสำเร็จได้สูง เจ้าของบ้านที่ขายเองแทบจะไม่มีโอกาสที่จะผลักดันเคสของผู้ซื้อให้มีโอกาสกู้สินเชื่อผ่านให้สูงขึ้นได้เลย ทำได้เพียงรอคำตอบของธนาคาร


3. นำจุดเด่นของบ้านและที่ดินออกมาขายไม่ได้

แม้จะมีความเข้าใจในบ้านของตนเองดี แต่หากเจ้าของบ้านไม่มีความเข้าใจด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงโครงสร้างและ interior ก็อาจจะทำให้ไม่สามารถดึงจุดเด่นที่ควรจะนำมาเป็นจุดขายของบ้านหรือที่ดินตัวเองออกมานำเสนอได้ จนบางครั้งเสียโอกาสที่จะขายออกได้อย่างรวดเร็วหรือสามารถทำราคาได้สูงเท่าที่ควรจะเป็น

4. มีช่องทางการขายที่จำกัด

ด้วยช่องทางที่จำกัดในการนำเสนอทรัพย์ ที่หากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการทำตลาดอสังหาฯแล้ว ก็อาจจะทำให้การขายบ้านของเจ้าของขายเองทำได้ช้า เนื่องจาก การทำตลาดอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้มีเพียงอัพลงในเฟซบุ๊ก ในเว็ปไซต์ หรือติดป้ายหน้าบ้านเท่านั้น จึงทำให้ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาและทำตลาดอสังหาฯ อย่างจริงจัง จะมีช่องทางน้อยกว่าผู้ที่มีความชำนาญ และขายบ้านออกได้ช้ากว่าอย่างมาก 

นายหน้าขายให้

ข้อดี


1. มีช่องทางการขายที่หลากหลาย

นายหน้าอสังหาฯ จะมีช่องทางในการทำตลาดให้กับทรัพย์ที่มากกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่เชี่ยวชาญค่อนข้างมาก และด้วยช่องทางที่มีมากกว่านี้ ทำให้นายหน้าอสังหาฯ ย่อมขายบ้านได้รวดเร็ว ได้ราคา และตรงตามความต้องการได้มากกว่า


2. จับคู่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้

ถือเป็นจุดเด่นมากที่สุดในการทำตลาดของนายหน้าอสังหาฯ และเป็นเสมือนสิ่งที่ทำให้นายหน้าฯสามารถขายบ้านได้รวดเร็ว เพราะนายหน้าจะมีข้อมูลถึงผู้ที่ต้องการซื้ออสังหาฯ อยู่ในระดับหนึ่ง จึงสามารถนำเสนอทั้งบ้าน คอนโด และที่ดิน ให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อได้ นั่นทำให้ผู้ที่ใช้บริการนายหน้าฯ ช่วยขายบ้านให้ ขายบ้านออกได้อย่างรวดเร็วและได้ราคาแบบที่คาดหวังไว้


3. นำเสนอจุดเด่นของทรัพย์ที่จะขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แม้เจ้าของบ้านจะทราบถึงรายละเอียดของบ้านที่จะขายโดยละเอียด แต่หากได้นายหน้าอสังหาฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำตลาด ช่วยดึงจุดขายของอสังหาฯ ออกมาเพิ่มได้ ก็จะช่วยให้อสังหาฯ ที่ต้องการทำตลาด มีจุดเด่น และขายออกได้เร็วขึ้น


4. ทราบราคากลาง / ราคาประเมิน

นายหน้าอสังหาฯ ส่วนใหญ่จะมีราคากลางหรือราคาประเมินอสังหาฯ ของแต่ละพื้นที่อยู่ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตั้งราคาให้สมจริง ไม่ Over price จนเกินไป


5. อำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อได้

ถือเป็นจุดเด่นและเป็นจุดแข็งของนายหน้าอสังหาฯ ที่มักจะอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ที่ต้องการขายบ้านและผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน ทั้งเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้ ติดต่อกบธนาคารผู้ปล่อยสินเชื่อเพื่อ ให้ข้อมูลที่เอื้ออำนวยต่อการปล่อยสินเชื่อของธนาคารให้มีโอกาสที่จะอนุมัติสินเชื่อบ้านให้ลูกค้าได้ตลอดจนการอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมายที่ลูกค้าจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์สูงที่สุด


ข้อเสีย


1. เจ้าของบ้านยังไม่เข้าใจประสิทธิภาพ

เจ้าของบ้านหลายๆ ท่านที่ต้องการขายอสังหาฯ ของตน อาจยังมองไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องใช้นายหน้าอสังหาฯ มาช่วยทำให้บ้านขายออกให้ได้ เนื่องจากยังติดภาพวิธีเก่าๆ คือ เมื่อต้องการขายอสังหาฯ ก็มักจะบอกกับเพื่อน โพสในเฟซบุค บอกคนรู้จัก แล้วหวังว่าคนที่บอกเหล่านั้นจะมีใครสนใจซื้อ ซึ่งจะมีปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น การถูกกดราคา ประกาศนานแล้วก็ยังไม่มีคนซื้อ และถูกเรียกเงินที่ไร้เหตุผลจาก Messengers ในธุรกิจอสังหาฯ


2. เข้าใจรายละเอียดทรัพย์ได้ไม่มากเท่ากับเจ้าของ

นายหน้าฯ อาจจะไม่ทราบถึงรายละเอียดบางส่วนของทรัพย์ที่ต้องขายเท่ากับเจ้าของ เช่น บ้านจะต้องซ่อมแซมส่วนใดที่ชำรุดเสียหายบ้าง หรือที่ดินที่จะขายติดจำนอง ติดกรณีพิพาททางกฎหมายใดอยู่ด้วยหรือไม่ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งกรณีที่ถูกปกปิดอย่างตั้งใจจากเจ้าของ หรือเจ้าของอาจจะลืมแจ้งรายละเอียดดังกล่าวจริงๆ อย่างบริสุทธิ์ใจ ตลอดจนไม่เข้าใจในทรัพย์นั้นจริงๆ ได้เช่นกันจากเหตุผลข้างต้น จะเห็นว่า ในปัจจุบัน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คือนวัตกรรมทางการตลาดที่จะ เข้ามาช่วยผู้ที่ต้องการขายบ้าน คอนโด ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกๆประเภท ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และช่องทางการทำตลาดที่สามารถช่วยให้การขายบ้าน ไม่ต้องพึ่งพาเพียงโชคชะตา

การันตีความสำเร็จที่แน่นอนได้ แต่เจ้าของทรัพย์เอง ก็ต้องเลือกนายหน้าอสังหาฯที่มีความรู้ความสามารถและทำงานได้อย่างประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

#แซทมาร์เก็ตติ้ง

#ทำการตลาดขายอสังหาริมทรัพย์

#เพจแชร์ข่าวสารอสังหาฯออนไลน์ที่คุณน่าจะรู้เร็วกว่านี้

196 views0 comments

Comments


bottom of page