top of page

เจ้าของขายเอง VS นายหน้าฯขายให้ : ดี/ไม่ดี ต่างกันอย่างไรสำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ที่กำลังจะขายบ้าน คอนโด ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ

ไม่ว่าจะเพื่อการลงทุน เพื่อต่อยอดไปยังการหาที่พักอาศัยใหม่ หรือด้วยเหตุผลอย่างอื่น คงพบเห็น

และได้สัมผัสกับตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแล้ว ซึ่งนายหน้าอสังหาฯนี้ คือผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ด้านการตลาด ช่วยในการขายและปล่อยเช่าให้กับเจ้าของบ้านได้ในเวลา อันรวดเร็วตลอดจนราคาที่เหมาะสม


แม้จะมีเจ้าของบ้านจำนวนมาก ที่ไม่สนใจจะใช้บริการนายหน้าอสังหาฯ ด้วยเชื่อว่าตนสามารถประกาศขายเองได้ แต่ในความเป็นจริง หรือในชีวิตจริงนั้น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่เคยต้องขายบ้าน คอนโด หรือที่ดินด้วยตัวเอง คงทราบดีว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะทุกๆ คนล้วนประสบปัญหาเดียวกัน

คือ "ขายไม่ออก"


ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้น นายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ กลับขายบ้านและคอนโดกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะช่วงเวลาที่บ้านมือสองกำลังขายดีอยู่ในขณะนี้ นั่นทำให้เห็นได้ว่า “เจ้าของขายเอง” และ “นายหน้าฯ ขายให้” ต่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ซึ่ง SAT-Marketing ทำการรวบรวมข้อมูลจากสถิติ

การขายจริงทำตลาดจริงมาเปรียบเทียบให้ไว้แล้วในที่นี้


เจ้าของขายเอง

ข้อดี

1. ใส่ใจและคาดหวัง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการใส่ใจในและความต้องการขายให้ได้ เจ้าของบ้าน