top of page

เอกสารสิทธิ์การครอบครองอสังหาฯ ที่นายหน้าควรรู้


การเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คงไม่ได้มีหน้าที่เพียงการทำตลาดให้กับเจ้าของทรัพย์ เพื่อซื้อ-ขาย/เช่า-ปล่อยเช่าเท่านั้น เพราะสิ่งที่นายหน้าอสังหาฯ จำเป็นต้องมีความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานนอกเหนือจากการทำตลาด ยังมีเรื่องสำคัญอย่างอื่น โดยเฉพาะเรื่องของ “เอกสาร” ต่างๆ


แม้นายหน้าอสังหาฯ ในยุคปัจจุบันจะมีทีมงานที่ปรึกษาทางการตลาด คอยเป็นผู้ช่วยงานเอกสาร สัญญา ต่างๆ เพื่อให้งานของนายหน้าอสังหาฯ มีความสะดวกมากขึ้น แต่เอกสารสำคัญอย่างเอกสาร การครอบครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เป็นสิ่งจำเป็นที่นายหน้าอสังหาฯ เองก็ต้องรู้เช่นกัน ว่ามี กี่แบบ และอะไรบ้าง


SAT-Marketing จึงขอรวบรวมเอกสารการครอบครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ไว้ เพื่อให้ นายหน้าอสังหาฯ ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการทำงานได้ ดังนี้


เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองคอนโด

เนื่องจากการซื้อคอนโด จะใช้เอกสารการถือครองสิทธิ์ในอสังหาฯ แตกต่างจาก บ้านและที่ดิน นั่นคือเปลี่ยนจากการใช้โฉนด มาเป็น “หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด” หรือ “อ.ช.2” แทน ซึ่งอธิบายเบื้องต้นได้ว่า อช.2 ก็เทียบเท่ากับโฉนดที่ดินเวลาซื้อบ้านนั่นเอง เป็นเอกสารสำคัญที่สุดในการแสดงกรรมสิทธิ์คอนโดที่จะบอกรายละเอียดต่างๆ ไว้ และแน่นอนว่า อช.2 นี้ ก็ต้องใช้ควบคู่กับ อช.1 และ อช.3 ซึ่ง SAT-Marketing จะรวบรวมมานำเสนอในโอกาสต่อไป


ขอบคุณภาพจาก https://www.home.co.th

เอสการสิทธิ์ในการครอบครองบ้าน

คือโฉนดที่ดิน ณ ที่ตั้งของบ้านหลังนั้น และควรมีเอกสารประกอบเป็นเอกสารการซื้อขายบ้านกับโครงการหรือคนขาย หรือถ้าหากเป็นบ้านที่สร้างเอง ก้ต้องมีเอกสารการขอใบอนุญาตสร้างบ้านขอบคุณภาพจาก https://pantip.com/topic/36539256

ขอบคุณภาพจาก https://pantip.com/topic/36539256

เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน

ได้แก่ โฉนดที่ดิน ซึ่งมีหลายประเภท คือ

  • โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 ก. / น.ส. 4 ข. และ น.ส. 4 ค. แม้ในปัจจุบันจะไม่มีการออกโฉนดแบบนี้ เพราะถูกยกเลิกไปตั้งเเต่ พ.ศ. 2510 แต่หากใครมีโฉนดแบบนี้อยู่ ก็ยังถือว่าใช้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นได้ปกติ

  • โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4

  • โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 ง.

  • โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 จ. เป็นโฉนดที่ดินแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน


ขอบคุณภาพจาก https://www.ddproperty.com/

แม้ในปัจจุบัน เรื่องที่ลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์เหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ทีมงาน ที่ปรึกษาของนายหน้าอสังหาฯ จะช่วยรับผิดชอบดูแลให้อย่างละเอียดและรอบคอบอยู่แล้ว แต่ถ้าหากนายหน้าอสังหาฯ ได้ศึกษาไว้บ้างเล็กๆ น้อยๆ ก็คงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนายหน้าอสังหาฯ เองไม่น้อย รวมถึงยังป้องกันความผิดพลาดและปัญหาที่อาจจะตามมาได้อีกด้วย

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

22 views0 comments

コメント


bottom of page