top of page

เอกสารสิทธิ์การครอบครองอสังหาฯ ที่นายหน้าควรรู้


การเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คงไม่ได้มีหน้าที่เพียงการทำตลาดให้กับเจ้าของทรัพย์ เพื่อซื้อ-ขาย/เช่า-ปล่อยเช่าเท่านั้น เพราะสิ่งที่นายหน้าอสังหาฯ จำเป็นต้องมีความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานนอกเหนือจากการทำตลาด ยังมีเรื่องสำคัญอย่างอื่น โดยเฉพาะเรื่องของ “เอกสาร” ต่างๆ


แม้นายหน้าอสังหาฯ ในยุคปัจจุบันจะมีทีมงานที่ปรึกษาทางการตลาด คอยเป็นผู้ช่วยงานเอกสาร สัญญา ต่างๆ เพื่อให้งานของนายหน้าอสังหาฯ มีความสะดวกมากขึ้น แต่เอกสารสำคัญอย่างเอกสาร การครอบครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เป็นสิ่งจำเป็นที่นายหน้าอสังหาฯ เองก็ต้องรู้เช่นกัน ว่ามี กี่แบบ และอะไรบ้าง


SAT-Marketing จึงขอรวบรวมเอกสารการครอบครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ไว้ เพื่อให้ นายหน้าอสังหาฯ ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการทำงานได้ ดังนี้


เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองคอนโด

เนื่องจากการซื้อคอนโด จะใช้เอกสารการถือครองสิทธิ์ในอสังหาฯ แตกต่างจาก บ้านและที่ดิน นั่นคือเปลี่ยนจากการใช้โฉนด มาเป็น “หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด” หรือ “อ.ช.2” แทน ซึ่งอธิบายเบื้องต้นได้ว่า อช.2 ก็เทียบเท่ากับโฉนดที่ดินเวลาซื้อบ้านนั่นเอง เป็นเอกสารสำคัญที่สุดในการแสดงกรรมสิทธิ์คอนโดที่จะบอกรายละเอียดต่างๆ ไว้ และแน่นอนว่า อช.2 นี้ ก็ต้องใช้ควบคู่กับ อช.1 และ อช.3 ซึ่ง SAT-Marketing จะรวบรวมมานำเสนอในโอกาสต่อไป


ขอบคุณภาพจาก https://www.home.co.th

เอสการสิทธิ์ในการครอบครองบ้าน