top of page

แนะนำเทคนิคใหม่ นายหน้าอสังหาฯ เขียนโพสต์ยังไง ให้ขายทรัพย์ได้


หลังจากนายหน้าอสังหาฯ ได้ทรัพย์เพื่อทำตลาดแล้ว การนำทรัพย์ที่มีนั้น โพสต์เสนอในสื่อออนไลน์ ถือเป็นช่องทางหลักในปัจจุบัน ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการนำเสนอทรัพย์ผ่านสื่อออนไลน์คือรูปภาพ และ “เนื้อหา” ที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงและสัมผัสทรัพย์นั้นผ่านสื่อได้


นอกจากเรื่องราวของการถ่ายภาพอสังหาฯ ให้น่าสนใจที่ SAT-Marketing นำเสนอไปก่อนหน้า นี้แล้ว “เนื้อหา” ที่จะใช้ในการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ ก็สำคัญมากเช่นกัน เพราะถือเป็นรายละเอียด ของทรัพย์ ที่จะบอกถึงจุดเด่น จุดขาย และหากมีการนำเสนอเนื้อหาได้ดี ก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจ จนสามารถปิดการขายได้


ดังนั้น SAT-Marketing ขอนำเสนอแนวคิดและเทคนิคการเขียนรีวิวทรัพย์ เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ใน ท้องตลาด เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ เสริมให้กับนายหน้า ใช้ เป็นแนวทางในการเขียน “เนื้อหา” สำหรับโพสต์ทรัพย์ทางออนไลน์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนี้ใช้รูปแบบเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุด เพราะนายหน้าอสังหาฯ ควรเข้าใจกลุ่มเป้าหมายก่อน เพราะ กลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท จะรับสาร และเสพสื่อโฆษณาที่ต่างกัน เช่น ลูกค้าชาวยุโรป จะมีการเข้าถึงเว็ปไซต์การรีวิวห้องในรูปแบบเฉพาะ และอ่านเนื้อหาการรีวิวเป็นภาษาอังกฤษโดยละเอียดแบบไม่ต้องมีการใส่สัญลักษณ์ (Emo) แทรกเข้าไปในเนื้อหาก็ได้ ดังนั้น หากนายหน้าฯ ลงเนื้อหาผิดเว็ปไซต์ และเขียนเนื้อหาที่เต็มไปด้วยการ์ตูนแสดงสัญลักษณ์ทางอารมณ์มากเกินไป อาจจะทำให้เนื้อหาไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าต่างชาติชาวเอเชีย นายหน้าฯ ก็ควรเขียนเนื้อหาให้ครอบคลุมหลายภาษาทั้ง อังกฤษ ญี่ปุ่น ไทย จีน และเขียนรีวิวให้สั้น ชัดเจน เรียบง่าย ไม่เน้นรายละเอียดที่มากจนเกินไป แต่ต้องบอกถึงจุดเด่นของคอนโดหรือสถานที่ได้ชัดเจนเขียนจุดเด่นของทรัพย์ได้อย่างครบถ้วน

นายหน้าฯ มือใหม่ หรือแม้แต่น