top of page

5 เทคนิค การลงโพสต์ ขาย ปล่อยเช่าทรัพย์ผ่าน FACEBOOK ให้ปัง‼

Updated: Jun 7, 2019


สำหรับคนที่กำลังทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ขายปล่อยเช่าทรัพย์ ช่องทาง FACEBOOK นี้

การจะโพสต์ทรัพย์แต่ละครั้ง จะต้องลงรูป

ต้องคิด KEYWORD คำในการโพสต์

ทรัพย์ต่างๆ อาจจะเป็นเรื่องที่ยาก

พอสมควร...


เพราะคุณไม่รู้ว่า...คุณควรจะใช้คำ หรือวลี

อะไรที่จะทำให้ลูกค้าค้นหาแล้วมาเจอคุณ

ซึ่งคุณเองก็ไม่รู้ว่ามีเทคนิคในการโพสต์

ขาย ปล่อยเช่าทรัพย์ผ่าน FACEBOOK

ให้ปัง!! มีประสิทธิภาพการเข้าถึงมาก

ที่สุดนั้นมีอะไรบ้าง? และทำยังไงให้

คนพบเห็น?โพสต์เราเยอะๆ


วันนี้เรามีวิธีมาบอกกันค่ะ >>


1. เทคนิคการลงโพสต์ ขาย ปล่อยเช่าทรัพย์ ผ่าน FACEBOOK

# สร้างเพจเถอะ

การขาย ปล่อยเช่าทรัพย์ผ่านหน้าเฟสส่วนตัว

ของตัวเอง คือ มันก็ดีนะคะ เราโพสต์เราแชร์

อะไรไปจะเห็นแค่เพื่อน ญาติ ที่รู้จักเท่านั้น!!


แต่ในทางกลับกัน คนที่เขาไม่ชอบ ไม่สนใจ

เขาก็จะเลื่อนผ่านโพสต์เราไปเลย คนที่เห็น

โพสต์ของเราก็จะเป็นคนเดิมๆไม่ได้ทำให้

เราขายปล่อยเช่าบ้าน คอน