top of page

Messenger ในแวดวงอสังหาฯ คืออะไร?Messenger คำนี้ ไม่ได้หมายถึงพนักงานผู้ที่คอยทำหน้าที่ส่งเอกสารเท่านั้น แต่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หมายรวมถึงบุคคลที่อยู่ในกลไกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย


อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ และเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพ คือ

- นายหน้าอสังหาฯ หรือ ตัวแทนอสังหาฯ คือคนที่ลงมือ ลงทุน ใช้เวลาและความสามารถในการ ทำตลาด เช่น การติดต่อผู้ซื้อ ลงพื้นที่ดูแลและปรับปรุงทรัพย์ ทำการตลาดและโฆษณาผ่านสื่อ ทั้งติดป้าย ลงประกาศในสื่อออนไลน์ ติดต่อ Developer และนักลงทุน เพื่อให้ทรัพย์นั้นขายหรือ ปล่อยเช่าได้


- ส่วน Messenger คือผู้ที่รู้จักกับเจ้าของทรัพย์ และแนะนำให้เจ้าของทรัพย์รู้จักกับนายหน้า ตลอดจนผู้ที่รู้จักกับเจ้าของทรัพย์ แล้วเจ้าของทรัพย์ไว้ใจ ให้เอกสารและสำเนาเอกสารของทรัพย์ที่ ต้องการขาย แล้วนำมาส่งต่อให้กับนายหน้าฯ ช่วยทำตลาดให้ ซึ่ง “การส่งต่อนั้น จึงที่เป็นที่มาของคำว่า Messenger นั่นเอง”


การรับรายได้จากการทำงาน

- นายหน้าอสังหาฯ จะได้รับค่าจ้างตามสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าของทรัพย์ (ส่วนใหญ่อยู่ที่ 3%-5%)

- Messenger ส่วนใหญ่จะรับรายได้จากการแบ่งจากรายได้ของนายหน้าฯ ทำการแบ่งให้คนละครึ่ง หรือ 1% แล้วแต่ตกลงและสมัครใจ รวมถึงอาจจะรับรายได้จากเจ้าของทรัพ์ที่ขายหรือปล่อยทรัพย์ได้ จ่ายให้เองตามแต่การตกลงกัน


ในยุคก่อนหน้านี้ ที่ไม่มีเครื่องมือการสื่อสารที่รวดเร็ว ง่าย สะดวกสบาย แบบในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารกันแบบ Face to Face มีความสำคัญและเป็นช่องทางหลัก ทำให้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ยังเป็นกลไกสำคัญในการช่วยทำตลาดโดยเฉพาะการที่นายหน้าอสังหาฯ จะสามารถเข้าถึงทรัพย์และเจ้าของทรัพย์ได้ ทำให้ในยุคก่อนที่การสื่อสารจะรวดเร็วและง่ายเช่นทุกวันนี้ Messenger จึงเป็นกลไกที่มี่ความสำคัญอยู่บ้าง


แต่เมื่อเกิดเทคโนโลยีต่างๆ การสื่อสารที่รวดเร็ว ครอบคลุม สะดวก ทั้ง Internet Website และโลกออนไลน์ ช่วยเอื้อต่อการทำตลาด ทำให้ Messengers ในธุรกิจอสังหาฯ ค่อยๆ ลดบทบาทและ ความสำคัญลง เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สามารถทำตลาดได้เองผ่านสื่อออนไลน์ ตลอดจนการทำงานของนายหน้าอสังหาฯ มืออาชีพ ก็ครอบคลุมการทำตลาดในธุรกิจอสังหาฯ ได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องพึ่ง Messengers อีกแล้ว


Messengers ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงกลายเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ถูกลดบทบาทและเลือนหายไปจากวงจรทั้งหมด แม้ในปัจจุบัน Messengers จะถูกมองว่าเป็น “ส่วนเกิน” ของวงจรทางธุรกิจอสังหาฯ ด้วยการไม่ได้ทำงานด้านการตลาดใดๆ เลย แต่กลับขอมีส่วนแบ่งในรายได้จากการทำตลาดของ นายหน้าฯ มืออาชีพ แต่ SAT-Marketing เข้าใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและช่วยพัฒนาให้ Messengers ที่อยู่ในแวดวงอสังหาฯ เริ่มพัฒนาตัวเองเข้าสู่ธุรกิจอสังหาฯ แบบเต็มรูปแบบ ด้วยจุดเเข็งของ Messengers ที่ส่วนใหญ่จะรู้จักกับเจ้ของทรัพย์ เป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะหัวเมืองตามต่างจังหวัด หาก Messengers สามารถมองเห็นช่องทางในการปรับเปลี่ยนบทบาท พัฒนาตนเอง ให้สามารถทำงานด้านการตลาดครอบคลุมเช่นเดียวกับที่นายหน้าอสังหาฯ ทำได้ ผู้ที่เคยเป็นเพียง Messengers มาก่อน ก็จะสามารถกลายเป็นนายหน้าอสังหาฯ ที่มีความสามารถและมีโอกาส ประสบความสำเร็จได้มากกว่านายหน้าฯ ทั่วไปได้การเริ่มต้นก้าวเข้าสู่งานด้านการทำตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ไม่ได้ยาก ซับซ้อน ใช้เวลาเรียนรู้นาน และต้องทำเองในทุกขั้นตอน เหมือนยุคสมัยก่อนหน้านี้อีกแล้ว เพราะนวัตกรรมด้านการตลาด ที่เกิดที่ปรึกษาทางการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่นที่ SAT-Marketing ทำหน้าที่อยู่ จะสามารถช่วยรองรับและเปิดโอกาสให้ Messengers สามารถก้าวข้ามการเป็นเพียงผู้ส่งสาร ผู้แนะนำ ให้กลายเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นได้ เพราะพื้นฐานที่มีอยู่แล้วจากการเป็นผู้กว้างขวาง การเข้าใจพื้นที่เเละเจ้าของทรัพย์ที่ตนเข้าถึง หากสามารถทำตลาดแบบมืออาชีพเสริมเข้าไปได้ตรงจุด มีที่ปรึกษาที่ดี ก็จะทำให้ Messengers กลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เช่นกัน


ซึ่งในโอกาสต่อไป SAT-Marketing จะขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Messenger โดยละเอียด ใน บทความพิเศษ : Special of the mouth : Messengers ในธุรกิจอสังหาฯ คืออะไร? และยังจำเป็นต้องมี หรือไม่? เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ Messenger และผู้ที่สนใจ ให้สามารถปรับตัวเเละพัฒนาก้าวเข้าสู่งานด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ในโอกาสต่อไป

โดยทีมงาน SAT-MARKETING : (www.sat-marketing.com)

Line Official : @sat-marketing

217 views

Commenti


bottom of page